En ny studie kan förklara varför vaccinerade dör då de blir fabriker av spikproteinet från SARSCoV2 vilket är just det som skadar blodkärlen genom att störa ACE2 och därmed även mitokondrier, kroppens energisystem

ACE2 är ett enzym som finns på ytan av många av kroppens celler i lungor, hjärta, blodkärl, njurar, lever och tarmar och är det SARSCoV2 använder för att fästa sig på kroppens celler.

I lungorna spelar ACE2 en viktig roll för alveoler, lungblåsor som ansvarar för upptagningen av syre och frigörande av koldioxid.

Problem i mitokondrie och syreupptagningen förklarar varför de med covid-19 kan få svårt med andningen, känner trötthet och utmattning.

Att man nu i stora delar av befolkningen injicerar en experimentell genterapi, det är inte ett traditionellt vaccin, vars syfte är att producera detta farliga spikprotein är inget annat än vansinne.

Studien: SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2

palbergstrom.com