Nya studier bekräftar ett samband mellan vaccin och autism

vaccin

Aluminium som adjuvant i vaccin spelar en central roll som orsak till autism. Påverkan kan ske redan under fosterstadiet.

I en ny studie av Dr. Christopher Shaw med kollegor vid University of British Columbia, Kanada bevisas en länk mellan aluminium som adjuvans i vacciner och autism. Studien kommer publiceras i Journal of Inorganic Biochemistry i december 2017 men har redan kommit ut på nätet.

En fransk forskargrupp vid Université Paris Est Créteil varnade i en artikel i Toxicology augusti 2016 för användandet av aluminium i vacciner. De fann att små mängder (200 mcg/Kg) av ai-adjuvanten AlOH (Alhydrogel) i flera doser var farligast vilket kan förklara varför ökad vaccinationsgrad lett till dramatisk ökning av autism bland barn i USA (ca 1 av 60) vars vaccinationsprogram har fler vacciner och doser än i Sverige men vi är dessvärre sakta på väg åt samma håll.

Båda studierna är på möss men ger tillsammans med annan fakta en tydlig indikation, på gränsen till bevis, för mänskliga förhållanden.

J.B. Handley, Jr. journalist och aktivist som kommit att bli en ledande expert på vacciner och autism uppmärksammar dessa studier och lägger fram en sannolik hypotes om vad som orsakar autism baserade på en rad upptäckter.

Upptäckt 1: Immunaktivering hos modern kan orsaka autism

Studier som stöder detta:

 1. Pregnancy, Immunity, Schizophrenia, and Autism.
 2. Neuroglial activation and neuroinflammation in the brain of patients with autism
 3. Microglial Activation in Young Adults With Autism Spectrum Disorder
 4. Maternal Immune Activation Alters Fetal Brain Development through Interleukin-6
 5. Activation of the Maternal Immune System During Pregnancy Alters Behavioral Development of Rhesus Monkey Offspring
 6. Brain IL-6 elevation causes neuronal circuitry imbalances and mediates autism-like behaviors

Upptäckt 2: Aluminum som adjuvant förorsakar immunaktivering och är mycket giftigare än man tidigare trott

Studier som stöder detta:

 1. Aluminum Adjuvant Linked to Gulf War Illness Induces Motor Neuron Death in Mice
 2. Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration
 3. Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations
 4. Slow CCL2-dependent translocation of biopersistent particles from muscle to brain
 5. Biopersistence and brain translocation of aluminum adjuvants of vaccines
 6. Non-linear dose-response of aluminium hydroxide adjuvant particles: Selective low dose neurotoxicity

Upptäckt 3: Aluminum kan öka IL-6 i hjärnan

Studier som stöder detta:

 1. Neuroprotective Effect of Nanodiamond in Alzheimer’s Disease Rat Model: a Pivotal Role for Modulating NF-κB and STAT3 Signaling
 2. Brain IL-6 elevation causes neuronal circuitry imbalances and mediates autism-like behaviors

Upptäckt 4: Vaccin mot Hepatit-B medför IL-6 hos råttor i fosterstadiet

Studier som stöder detta:

 1. Neonatal vaccination with bacillus Calmette–Guérin and hepatitis B vaccines modulates hippocampal synaptic plasticity in rats

 

palbergstrom.com

19 KOMMENTARER

 1. Vaccin orsaker INTE autism hur mycket ni än publicerar som påstår motsatsen. Jag är inte imponera av listan artikeln innehåller efter att ha kollat några och sett att de inte bara handlar om aluminium och inte vaccin.

  • Att vaccin INTE skulle orsaka autism kan ju inte du veta. O vem lyssnar på dig, du kan ju inte ens skriva svenska.
   ”jag är inte imponera”
   Att vacciner ens skulle fungera är en myt..

   • För det första John med teflonminne, alla du minns ingenting. Jag har skrivit flera gånger att jag är ordblind men det kommer du ju ALDRIG ihåg utan fortsätter att anmärka på varenda felskrivning. Slutsats: Noll minne.

    Då kan du noll om vacciner också ser jag.

    http://www.vaccinmyter.se/

     • Men snälla John. Nu visar du att du inte ens kan kolla vem som står bakom en webbsida. Hur dåligt är du egentligen för du tar då priset att vara usel på att kolla saker och ting.

      Tog mig 5 sekunder ha att hitta det:

      Jag som skriver artiklarna på Vaccinmyter heter David Hedlund.
      Jag har inga ekonomiska intressen inom vaccinindustrin; däremot har jag ett stort intresse för folkbildning

     • Om man ska få bra anseende ska man inte göra som du att med ett slagord (tyvärr en vaken.se sjuka) nedvärdera något utan någon motivering.

      Varför tycker du att David Hedlund är en tvättäkta folkvätte?

  • Du verkar inte förstå sådana artiklar som ovan. Hur tolkar du fakta i ovanstående artikel?

    • Du låter ungefär som tobaksindustrin lät på 50 och 60-talet. Samma typ av argument och förnekande av fakta.

     • Jag kan ju vända på det. Du kollar ju inte fakta som talar emot att vaccin orsakar autism.

      Citat:

      Det finns en mycket välgjord dansk studie från hösten 2002 (baserad på 537 303 barn) , som visar att det inte är någon förhöjd risk för autism hos barn som fått kombinationsvaccinet mot Mässling, Påssjuka och Röda hund (MPR), jämfört med icke-vaccinerade. Skillnaden mellan de undersökta grupperna går snarare åt andra hållet.

      Ytterligare en som publicerades i den medicinska tidskriften Vaccine i maj 2014 och omfattar 1,25 miljoner barn, gav exakt samma resultat. I denna studie undersökte man förutom MPR även vaccinerna mot difteri, stelkramp och kikhosta och samtliga komponenter som ingår i nämnda vacciner. I en kommentar till studiens resultat skriver en av medförfattarna (Guy D. Eslick) följande:
      ”Our extensive international review found childhood vaccinations including measles, mumps, rubella, diphtheria, tetanus and whooping cough are not associated with the development of autism or an autism-spectrum disorder.
      ”Furthermore, our review found the components of the widely-used vaccines (thimerosal or mercury), nor the measles, mumps and rubella combination vaccines (MMR) are not associated with the development of autism or an autism-spectrum disorder.

      Slut citat.

      Framförallt kolla hur många det har i undersökningsgrupperna och detta på människor.

      Dessutom visade den danska undersökningen en förhöjd risk för autism bland de som INTE hade vaccinerat sig.

     • Det finns fler studier som visar på att det inte finns någon koppling mellan kvicksilver i vacciner och autism. Men det finns allvarlig kritik mot dessa studier. Sedan finns det förstås mycket fler oberoende studier som visar på kopplingen mellan kvicksilver och autism.

      Methodological Issues and Evidence of Malfeasance in Research Purporting to Show Thimerosal in Vaccines Is Safe
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4065774/
      ”The purpose of this review is to examine these six publications and analyze possible reasons why their published outcomes are so different from the results of investigations by multiple independent research groups over the past 75+ years.”

     • Kvicksilver finns idag bara i ett enda vaccin så argumentet om kvicksilver kan du inte längre använda.

      Kvicksilver i vaccin har flera länder tagit bort p.g.a. miljöskäl.

     • Då ni på vaken.se aldrig håller reda på mängder vet jag inte vad jag ska göra. Då man använder aluminium i vaccin så är de vanliga att det är kombinationsvacciner för att minska mängden aluminium.

      T.ex. difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, Haemophilus influenzae typ B och polio i samma spruta.

      Tyvärr så kollar ALDRIG vaccinmotståndare hur man tar vaccin och hur vaccin egentligen fungerar så jag slåss mot de stora vaccin okunskapen bland vaccinmotståndare. Vaccinmotståndare får bara in enda sak i huvudet. Allt mot vaccin även om de är helt ovetenskapliga påhitt, just det påhitt.

     • ”Dessutom visade den danska undersökningen en förhöjd risk för autism bland de som INTE hade vaccinerat sig.”

      Det om något visar på att det är något fel på den danska studien

     • Ta då och visa på en undersökning på motsatsen där minst 537 303 barn har deltagit.

  • Aluminium kan orsaka autism, Alzheimers och en mängd andra skador. Eftersom vacciner innehåller aluminium så kan det orsaka autism, vilket även forskning visar att den gör.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here