Aluminium som adjuvant i vaccin spelar en central roll som orsak till autism. Påverkan kan ske redan under fosterstadiet.

I en ny studie av Dr. Christopher Shaw med kollegor vid University of British Columbia, Kanada bevisas en länk mellan aluminium som adjuvans i vacciner och autism. Studien kommer publiceras i Journal of Inorganic Biochemistry i december 2017 men har redan kommit ut på nätet.

En fransk forskargrupp vid Université Paris Est Créteil varnade i en artikel i Toxicology augusti 2016 för användandet av aluminium i vacciner. De fann att små mängder (200 mcg/Kg) av ai-adjuvanten AlOH (Alhydrogel) i flera doser var farligast vilket kan förklara varför ökad vaccinationsgrad lett till dramatisk ökning av autism bland barn i USA (ca 1 av 60) vars vaccinationsprogram har fler vacciner och doser än i Sverige men vi är dessvärre sakta på väg åt samma håll.

Båda studierna är på möss men ger tillsammans med annan fakta en tydlig indikation, på gränsen till bevis, för mänskliga förhållanden.

J.B. Handley, Jr. journalist och aktivist som kommit att bli en ledande expert på vacciner och autism uppmärksammar dessa studier och lägger fram en sannolik hypotes om vad som orsakar autism baserade på en rad upptäckter.

Upptäckt 1: Immunaktivering hos modern kan orsaka autism

Studier som stöder detta:

 1. Pregnancy, Immunity, Schizophrenia, and Autism.
 2. Neuroglial activation and neuroinflammation in the brain of patients with autism
 3. Microglial Activation in Young Adults With Autism Spectrum Disorder
 4. Maternal Immune Activation Alters Fetal Brain Development through Interleukin-6
 5. Activation of the Maternal Immune System During Pregnancy Alters Behavioral Development of Rhesus Monkey Offspring
 6. Brain IL-6 elevation causes neuronal circuitry imbalances and mediates autism-like behaviors

Upptäckt 2: Aluminum som adjuvant förorsakar immunaktivering och är mycket giftigare än man tidigare trott

Studier som stöder detta:

 1. Aluminum Adjuvant Linked to Gulf War Illness Induces Motor Neuron Death in Mice
 2. Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration
 3. Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations
 4. Slow CCL2-dependent translocation of biopersistent particles from muscle to brain
 5. Biopersistence and brain translocation of aluminum adjuvants of vaccines
 6. Non-linear dose-response of aluminium hydroxide adjuvant particles: Selective low dose neurotoxicity

Upptäckt 3: Aluminum kan öka IL-6 i hjärnan

Studier som stöder detta:

 1. Neuroprotective Effect of Nanodiamond in Alzheimer’s Disease Rat Model: a Pivotal Role for Modulating NF-κB and STAT3 Signaling
 2. Brain IL-6 elevation causes neuronal circuitry imbalances and mediates autism-like behaviors

Upptäckt 4: Vaccin mot Hepatit-B medför IL-6 hos råttor i fosterstadiet

Studier som stöder detta:

 1. Neonatal vaccination with bacillus Calmette–Guérin and hepatitis B vaccines modulates hippocampal synaptic plasticity in rats

 

palbergs