Jag respekterar er som poliser och medmänniskor. All heder åt det ni gör men vi står inför en demokratisk kris av gigantiska proportioner där ni spelar en nyckelroll. Problemet är att ”pandemilagen” bryter mot grundlagen och rätten till frihet. Den är inte demokratiskt förankrad. Att lyda den, oavsett anledning och syfte, är därmed ett brott.

Lagen är antagen utan rim och reson. Sett till IFR är covid-19 inte värre än influensan. Många dödsfall beror på fel eller ingen vård. Äldre gavs tidigt palliativ vård och fick morfin. Inte så konstigt att de do