Detta öppna brev har skrivits under av över 400 belgiska läkare och av över 1000 personer inom övriga sjukvårdsyrken. Brevet är ställt till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier den 5 september 2020:

Vi, belgiska läkare och sjukvårdspersonal, vill uttrycka vår allvarliga oro över hur situationen kring utbrottet av SARS-CoV-2-viruset har hanterats under de senaste månaderna.

Vi uppmanar politikerna att vara oberoende och kritiskt informerade i beslutsprocessen och i det allmänna genomförandet av corona-åtgärder.

Vi efterlyser en öppen debatt, där alla experter är representerade utan någon form av censur.

Efter den inledande paniken kring covid-19 visar nu observerade fakta en helt annan bild – det finns inga medicinska motiv för någon krispolitik längre. Den nuvarande krishanteringen har blivit totalt oproportionerlig och orsakar mer skada än vad den gör nytta.

Vi kräver en omprövning av alla åtgärder och begär ett omedelbart återupprättande av vår normala demokratiska lednings och rättsliga principer och av alla våra medborgerliga friheter.

Boten får inte vara värre än soten” är en regel som är ytterst relevant i den nuvarande situationen. Vi noterar dock att de indirekta skador som befolkningen nu orsakas kommer att få större effekt på kort och lång sikt på alla delar av befolkningen än för det antal människor som nu skyddas från coronan.

Enligt vår mening strider de nuvarande corona-åtgärderna och de stränga straffen för bristande efterlevnad av dem, mot de värden som formulerats av Belgiens högsta hälsoråd, som fram till nyligen, alltid har säkerställt kvalitetsmedicin i vårt land: ”Science – Expertise – Quality – Impartiality – Independence – Transparency”.1

Vi anser att politiken har infört obligatoriska åtgärder som inte är tillräckligt vetenskapligt grundade, ensidigt riktade, och att det inte finns tillräckligt med utrymme i medierna för en öppen debatt där olika åsikter och synsätt hörs. Dessutom har varje kommun och provins nu tillstånd att lägga till egna åtgärder, oavsett om de är välgrundade eller inte.

Dessutom står den strikta repressiva politiken rörande coronan i stark kontrast till regeringens obetydliga åtgärder när det gäller förebyggande av sjukdomar, stärkning av vårt eget immunförsvar genom en hälsosam livsstil, optimal vård med uppmärksamhet på den enskilde och investeringar i vårdpersonal.2

Begreppet hälsa

År 1948 definierade WHO hälsan enligt följande: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller annan fysisk funktionsnedsättning”.3

Hälsa är därför ett brett begrepp som går utöver det fysiska och även relaterar till den enskilde individens emotionella och sociala välbefinnande. Belgien har också en skyldighet att hålla på grundläggande mänskliga rättigheter och ta med dessa mänskliga rättigheter i sitt beslutsfattande när det gäller åtgärder som vidtas inom ramen för folkhälsan.4

De nuvarande globala åtgärder som vidtas för att bekämpa SARS-CoV-2 kränker i stor utsträckning denna syn på hälsa och mänskliga rättigheter. Åtgärderna omfattar obligatoriskt användning av mask (även i fria luften och under idrottsaktiviteter, och i vissa kommuner även när det inte finns några andra personer i närheten), fysiskt avståndstagande, social isolering, obligatorisk karantän för vissa grupper och hygienåtgärder.

Den förutspådda pandemin med miljontals dödsfall

I början av pandemin var åtgärderna förståeliga och fick brett stöd, även om det fanns skillnader i genomförandet i länderna runt omkring oss. WHO förutspådde ursprungligen en pandemi som skulle kräva 3,4% dödsoffer, med andra ord miljontals dödsfall, och ett mycket smittsamt virus för vilket ingen behandling eller vaccin fanns tillgänglig. Detta skulle sätta ett aldrig tidigare skådat tryck på intensivvårdsavdelningar (ICUs) av våra sjukhus.

Detta ledde till en global larmsituation, aldrig sedd i mänsklighetens historia: ”platta kurvan” representerades av en nedstängning som stängde ner hela samhället och ekonomin och karantän av friska människor. Socialt avståndstagande blev det nya normala i väntan på ett räddningsvaccin.

Fakta om covid-19

Efterhand ringde väckarklockan från många håll: observerbara fakta visade en helt annorlunda verklighet än larmen.5 6

Utvecklingen av Covid-19 infektionen följde en normal utveckling av infektion som en influensasäsong. Som varje år ser vi en blandning av influensavirus som följer kurvan: först rhinovirus, sedan influensa A- och B-virus, följt av coronavirus. Det finns inget annat än vad vi normalt ser.

Användningen a