Kan det vara så att laboratorieteorin om Aids ursprung helt enkelt är en konspirationsteori? Men då inte i den vanliga bemärkelsen, att det rör sig om en elakartad tanke hos den som för ut den till debatt, utan att det faktiskt förhåller sig så att det finns en liten grupp med män, som målinriktat arbetat sig fram mot framtagandet och spridandet av ett illvilligt virus, som just nu är i färd med att på allvar påverka befolkningstalen på stora delar av den afrikanska kontinenten. Detta vore ju i så fall en verklig konspiration.

Det mest grundläggande och djupdykande arbete i detta hänseende har utförts av den amerikanske forskaren Leonard Horowitz som i två stora böcker ”Emerging viruses” och ”Death in the Air” har granskat de förekommande dokument som tydligt visar på att det i USA finns en stat inom staten som utan någon som helst demokratisk grundval genomför sina planer på en ”Ny Världsordning” och där Aids är en del av deras strategi; att hejda den i deras ögon så alarmerande befolkningsexplosionen. Ett annat nytt sätt att kontrollera den egna befolkningen är genom stora obligatoriska vaccinationsprogram i USA. I samband med dessa har antalet fall av autistiska barn gått i höjden.

De personer som ligger bakom, inte minst president George Bush är också mycket intimt sammankopplade med stora läkemedelsföretag som gör vinst både på vaccinerna i sig och på de läkemedel som går åt för att lindra biverkningarna.

När det gäller forskandet på biovapen och tillkomsten av AIDS så är det ett namn inom den absoluta maktsfären som ofta dyker upp som den stora strategen och det är Henry Kissinger.

Ett av Henry Kissingers första uppdrag, sedan han flytt till USA var att medverka som sakkunnig i den överföring av kunskap inom olika vapenområden, från Nazi-Tyskland till USA. Henry Kissinger deltog aktivt i ”Operation Paperclip”. Det var också efter slutet på andra Världskriget som Rockefellers samarbete med och finansiering av båda sidor i kriget måste döljas. Deras Standard Oil hade långtgående samarbete med de tyska kemi- och läkemedelsföretagen Bayer, BASF och Hoechst (för övrigt samma företag som genomför vaccinationsprogrammen i USA idag) förutom med ståljätten Krupp. I de lyckade försöken att föra över de tillgångar som tyskarna samlat på sig kom en annan bekant, Prescott Bush (farfar till USAs nuvarande president) och hans tjänster till nytta för Rockefellers. Han hade ansvaret för ett par amerikanska banker genom vilka man kunde ”tvätta rent” krigsvinsterna.

När det gäller framtagandet av biologiska vapen så var ett av företagen som var involverat läkemedelsfirman Merck, där Kissinger medverkade som dess rådgivare. Det var också Kissinger som utformade den strategi, där USA skulle använda sig av en hel arsenal med olika vapentyper. För ändamålet med syntetiska biologiska vapen använde man sig av den hemliga organisation MKNAOMI som samordnare. Därifrån kunde man exempelvis följa de ”forskningsframsteg” som gjordes inom SVCP.

En konspiration måste hålla tätt. Det fick inte förekomma några läckor. Detta möjliggörs genom de olika typer av frimurerisällskap som de invigda ingår i.

Men idag är det allt svårare att hemlighålla dessa skumraskaffärer. På Internet finns en mängd av information. Utgå till exempel från MKNAOMI som sökord.

Artikel skriven Ingemar Ljungqvist efter Leonard Horowitz

Artikeln publicerades i 2003 års första nummer av 2000-talets Vetenskap.

2000-Talets Vetenskap är en tidning laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa. En tidning för de som är trötta på mediaetablissemanget.

www.2000taletsvetenskap.nu

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här