Dariusz Leszczynski som är professor vid STUK, den finska motsvarigheten till svenska Strålskyddsmyndigheten, fick sparken. Orsak: Han vägrade hålla tyst om mörkad forskning om mobiltelefonins hälsorisker. Det kunde myndigheten inte acceptera.

Professor Leszczynski uttryckte under senare år upprepade gånger kritik mot oredlighet i forskning om hälsorisker med mobilstrålning och mobilanvändning. Han kritiserade en grupp av forskare, bland dem professor Anssi Auvinen också anställd på STUK, för ”oetisk rapportering” av resultaten av en internationell hjärntumörstudie (Interphone).

Den 31 december 2013 blev professor Dariusz Leszczynskis sista arbetsdag på STUK. Hans öppna kritik blev för mycket för myndigheten. Han vägrade rätta sig i ledet som alla andra.

Läs mer på newsvoice.se, Professor fick sparken från myndighet – Varnade för mobiltelefonins hälsorisker