Protester mot nedstängningspolitiken över hela västvärlden

Protester mot nedstängningspolitiken

I samband med det globala eventet Worldwide Rally for Freedom hölls omfattande protester mot nedstängningspolitiken världen över i lördags. Vissa av demonstrationerna lockade tiotusentals deltagare och tydligt det är att många medborgare tröttnat på nedstängningarna och att deras fri- och rättigheter har tagits ifrån dem.

Protester anordnades enligt den samordnande hemsidan Worldwide Demonstration i ett 100-tal städer i omkring 40-tal länder, bland annat Australien, Kanada, Tyskland, Österrike och England där människor gått man ur huse för att visa politiker och andra makthavare att man tröttnat på repressionen och att nog faktiskt är nog. Även i Sverige hölls manifestationer även om dessa som förväntat inte var lika omfattande som den omtalade Tusenmannamarschen i Stockholm den 6 mars.

Som förväntat gick polisen hårt fram på flera håll och särskilt i Storbritannien som blivit omtalat som ett av de mest totalitära coronaregimerna västländerna i dagens läge vid sidan av Australien och Frankrike. I London arresterades minst 33 demonstranter. Samtidigt har allt fler röster höjts även i Storbritannien som försvarar medborgarnas rätt att protestera mot makthavarnas drakoniska politik. Bland annat 60 brittiska lagstiftare har signerat ett öppet brev där man konstaterar att det är oacceptabelt att kriminalisera protester.

Läs mer på nyadagbladet.se, Protester mot nedstängningspolitiken över hela västvärlden

2 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here