Regeringen går vidare med sina planer på att få till lagstiftning som formellt tillåter polisen att avlyssna människor även om de inte är brottsmisstänkta – något som traditionellt varit förknippat med totalitära polisstater.

Det var i augusti i år som regeringen föreslog en större möjlighet inom avlyssning av befolkningen för polisen, något som Nya Dagbladet rapporterade om. Tanken var att polisen ska kunna använda sig av ”hemliga tvångsmedel i preventivt syfte”.

Läs mer på nyadagbladet.se