Den hårt kritiserade och påstått tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari gäller officiellt till den sista september i år. Nu vill regeringen förlänga pandemilagen ända in i 2022 och dessutom ha fortsatt möjlighet att begränsa svenskarnas fri- och rättigheter även framöver.

Enligt ett förslag som skickas på remiss ska både pandemilagen och den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på restauranger och serveringsställen förlängas till den sista januari 2022. Beskedet kommer som ytterligare ett hårt slag mot en bransch som redan drabbats hårt av nedstängningspolitiken och upplevt många konkurser det sista året.

Läs mer på nyadagbladet.se