Enligt en ny vetenskaplig undersökning har närboende till mobilmaster eller basstationer tecken på DNA-skada samt oxidativ stress. Det visar analyser av blodprov från 40 personer boende inom 80 meter från antennerna. Detta trots att uppmätt genomsnittlig strålning var 2000 gånger under gällande referensvärden från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

80 personer ingick i studien. Forskarna mätte strålning från basstationer eller mobilmaster i deltagarnas sovrum och tog blodprov. Hälften (40) bodde inom 80 meter från närmsta mast och hälften mer än 300 meter från närmsta mast. Blodproverna analyserades gällande markörer för DNA-skada och oxidativ stress. Resultaten för de båda grupperna jämfördes.

Hos de som bodde inom 80 meter från masterna uppmättes strålning från masterna på mellan 2 800 och 7 520 mikrowatt/m2, i genomsnitt 5 000 mikrowatt/m2. Hos de som bodde mer än 300 meter bort, vilka utgjorde jämförelsegrupp, uppmättes 14-65 mikrowatt/m2.

Läs mer på nyadagbladet.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här