Felicity Arbuthnot berättar i en intervju om bombningen av skyddsrummet i Al-Amiriyah. Drygt 400 civila dog när USA bombade skyddsrummet år 1991.

Enlgit Arbuthnot så byggdes skyddsrummet av ett finsk bolag som enligt källor delade med av sig av ritningar till USA som sedan bombade skyddsrummet genom ventilationssystemet som var den svaga punkten.