Senatsförslaget S. 510 gör det illegalt att odla, dela, byta och sälja hemodlad mat.

S. 510, the Food Safety Modernization Act of 2010, är troligen det mest ödesdigra lagförslag i USAs historia. Den är för USAs livsmedel, vad bailouts är till ekonomin, skillnaden är bara att man kan överleva utan pengar.

Om S 510 röstas igenom, kommer den att omintetgöra allmänhetens rätt att odla, äga, handla med, frakta, dela, mata och äta varje naturligt livsmedel.

Det kommer att bli den mest förödmjukande lagaktionen emot valet av odling, handel och konsumtion av mat- och jordbruksprodukter. Lagförslaget är helt inkonstitutionell och orimligt.

– Dr. Shiv Chopra, Kanadensisk hälsoaktivist:

”Det liknar ’saltskatten’ som infördes i Indien under brittiskt styre, skillnaden är att S. 510 breder ut sig över all livsmedelsproduktion och är ett rättsvidrigt övergrepp på den helt självklara mänskliga rätten till att odla livsmedel.”

På Monsanto säger man att man inte har något investerat intresse i lagförslaget och att det inte skulle gynna företaget. Det ser onekligen ut som om Monsantos Michael Taylor, som försåg oss med BGH och okontrollerade genmanipulerade mikroorganismer, själv har skrivit S. 510. Han verkar också ligga i startgroparna för att tillträda positionen som ”FDA Czar” (en position som ej är godkänd av kongressen), och kommer då att verkställa lagförslaget om detta går igenom. S. 510 kommer, om den röstas igenom, att ge Monsanto obegränsad makt över alla grödor samt all livsmedelsproduktion och jordbruk.

På 1990-talet introducerade Bill Clinton HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Points) enbart för att handskas med kvaliteten i köttindustrin. Clintons HACCP gynnade starkt de halvseriösa, WTO-anslutna köttproducenterna, eftersom de nu kunde genomföra inspektioner av sig själva. Detta medförde dessutom att tusentals små köttproducenter, utan befläckat rykte, att gå under. På så vis centraliserade HCAAP kontrollen och detta var något som Monsanto stöttade helhjärtat.

Under sin politiska kampanj 2008, propagerade Hillary Clinton för en stark och centraliserad livsmedelsmyndighet. Hennes rådgivare var Mark Penn,VD på Burson Marsteller, en gigantiskt PR-firma som representerar Monsanto. Clinton förlorade valet men närstående medarbetaren Rosa DeLauro, vars makes firma räknar Monsanto som en progressiv kund och med globalisering som specialitet, introducerade en tidig version av S. 510.

S. 510 faller på moraliska, sociala, politiska, konstitutionella och humanistiska grunder.

1, All Amerikansk livsmedels- och jordbruksnäring underställs Homland Security och Department of Defence i ett illa och vagt definierat ”krisläge”. Det liknar Kissingerplanen.

2, USAs oberoende livsmedelsproduktion skulle helt raderas och istället underordnas WTO, och på så vis skapa att verkligt hot emot den nationella säkerheten. Uruguayfördraget från 1994, som skyddar amerikansk suveränitet och lag i detta avseende, skulle helt omintetgöras. S. 510 kräver istället TOTAL UNDERKASTELSE TILL INTERNATIONELLA AVTAL.
Inget i denna lag eller dess tillägg, ska uppfattas i oenlighet med de avtal som etablerat WTO eller något annat fördrag eller avtal som USA är part av.

3, Myndigheter kan således under British Maritime Law (som för övrigt också gäller i Sverige) bestämma vad som skall betraktas som smuggling av mat och grödor till USA, även direkt inhemsk handel individer emellan. Eftersom USA lagstadgat är ett ”registrerat företag” och icke en definierad geografisk position, kan ”smuggling” ske varsomhelst inom landets gränser, så snart det har producerats.

4, Codex Alimentarius som är ett globalt livsmedels kontroll system, blir påtvingat i USA. Detta tillåter FN, WHO, FAO och WTO att ta kontroll över VARJE aspekt av livsmedelsproduktion GLOBALT, man kan avlägsna alla former av näringstillskott på marknaden. Dess utomordentligt bisarra historia och förväntade påföljder för tillgången till adekvata näringstillskott, under tiden som GMO-grödor och GMO-djur, bekämpningsmedel, hormoner, STRÅLNING av livsmedel införs, blir ett extremt hot emot alla hälsosamma livsmedel och organiskt odlade livsmedel. Som vi alla vet så är inte vitaminer bara till för att bota sjukdomar, vi behöver vitaminer för att överleva.

5, Det kommer bli illegalt att tvätta, förvara och på så sätt äga utsäde i USA, genom att låta Monsanto och andra multinationella livsmedelsjättar. Det krävs inte mycket för att förstå att detta är ett enormt hot emot den Amerikanska nationella säkerheten.

6, Förslaget inkluderar NAIS, ett system för att kartlägga och spåra alla kreatur och är på så vis ett hot emot alla småskaliga jordbrukare och uppfödare. FN medverkar till att tillåta masslakt av minoritetsraser av kreatur, utan bevisning av sjukdom, genom WHO, FAO och världshälsoorganisationen för djur, OIE. Mångfalden på jordbruken blir utplånad och ersatta av genetiskt manipulerade djurraser, som är patenterade. Djursjukdomar kan falskt deklareras utan någon grund. I S. 510 ingår också Center for Disease Control, CDC, trots dess korrupta medverkan i H1N1-skandalen som nu erkänts ha producerats av läkemedelsjättarna.

7, S. 510 kommer orsaka samma skada på all livsmedelsproduktion såsom HACCP orsakade köttindustrin, genom att privatisera all kontroll och därigenom dramatiskt försämra kvaliteten.

8, Förslaget nedmonterar den sista spillra av den amerikanska ekonomin som fortfarande fungerar. Jordbruket och livsmedelsproduktion, som är hörnstenarna i alla ekonomier, tas ur händerna på det amerikanska folket och överlämnas i total kontroll av multinationella företagsjättar, influerade av FN, WHO, FAO och WTO, med HHS och CDC som verkställare och Homeland Security som kontroll och polisorgan.
Att kunna återuppbygga ekonomin baserad på jordbruk, kreatursdrift, småskalig odling och hälsolivsmedelsproduktion med alla direkta och indirekta arbetstillfällen som tillhör, elimineras helt.

9, Myndigheter kan i så fall helt diktera och påtvinga nyttjandet av läkemedel, hormoner, slakthus avfall, besprutningsmedel och GMO-komponenter. Detta skulle i så fall industrialisera alla jordbruk i USA, eliminera all organisk odling samt pådriva växthuseffekten genom den dramatiskt ökade logistik som behövs för omställningen. De just nämnda områdena vars ändring blir dramatiska, är just de områden som utgör det största hotet för livsmedelskvalitet och säkerhet.

10, Bedrägeriet emot livsmedelsindustrin blir inkörsporten till en totalitär polisstat. S. 510 fördröjer alla utvecklingar av förtydligande av regelverk, brottsbalkar och alla straffsatser. Alla amerikanska medborgare blir föremål för företagstribunaler med obegränsad makt och utan juridisk konsekvens, genom en total urholkning av den amerikanska grundlagen. S. 510 liknar det kanadensiska lagförslaget C-6 och är ett definitivt slut på rättvisa inför lagen i USA.

Översättare: Albert Olofsson

Originalartikel på engelska

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här