Massvaccinationen drog förra veckan igång i Storbritannien. Två personer som injicerats med coronavaccinet från Pfizer/Biontech har dock drabbats av allvarliga allergiska reaktioner, och i en replik till detta uppmanar den brittiska tillsynsmyndigheten MHRA, åtminstone tillsvidare, personer med en historik av svår allergi att avstå från att avstå coronavaccin.

De två skadade ska vara hälsoarbetare som fick så kallade anafylaktiska reaktioner kort efter att de injicerades. Dessa ska enligt samma uppgifter också haft en historia av allergisjukdomar sedan tidigare.

Läs mer på nyadagbladet.se