Nu ligger ett 83-sidigt utkast till lagförändring i form av covid-19-lagen på allas bord. Den 23 december stängs remisstiden. World Freedom Alliance, med dess svenska gren har gjort följande remissyttrande, där förslaget i sin helhet förkastas på grund av det demokratiska underskottet.

En intressant poäng är att år 1921 fick svenska kvinnor rösträtt efter en långvarig kamp för detta bland kvinnorna, kan man ens tala om demokrati före detta år då halva befolkningen utestängdes från påverkan? Det skulle bli ett hundraårsjubileum nästa år – men då är det en kvinna vid namn Lena Hallengren som på order från WHO (?) som är den främsta att sabotera detta jubileum. Den utsträckta smittskyddslag som föreslås av henne är inte förenlig med demokrati och den sträcker sig fram till våren 2022.

Remissyttrande nr 2 till Socialdepartementet angående den tillfälliga lagstiftning som är avsedd gälla från mars 2021 till våren 2022. Ref nr S2020/09214
Den 9:e december lade Socialdepartementet fram ett lagförslag som ska ge regeringen mycket friare händer att införa allvarliga inskränkningar, under förevändning att Coronaviruset skulle vara livshotande. Inskränkningar berör mängder med områden av samhället, både sådana som direkt annars skulle strida mot de demokratiska rättigheter som svenskarna kämpat sig till under århundraden. Dit hör rätten till mötesfrihet , demonstrationsrätt osv. Lagförslaget åsidosätter också på flera punkter direkt flera mänskliga rättigheter såsom bland annat umgängesrätt.

Allmänna rösträtten blir bara 99 år
En mycket viktig aspekt av detta är framväxten av en demokrati i Sverige där vars och ens röst är lika mycket värda. Detta gällde först enbart män. Först 1921 blev det dock allmän kvinnlig rösträtt. Det året skulle därför också kunna ses som starten för en demokrati som omfattar hela befolkningen. Detta jubileum skulle firas nästa år, men så kommer en kvinna som är huvudansvarig för det nya lagförslaget , Lena Hallengren, och föreslår så grava inskränkningar så att om förslaget går igenom så skulle demokratin i Sverige bara blivit 99 år.

Men uppenbart har det tidigare under året varit de gamla som fått dö, just de runt de 99 åren, ibland med corona och ibland påskyndad död med morfin i den palliativa vården. Också för dessa människors död bär Lena Hallengren huvudansvaret.

WFA, World Freedom Alliance, bildades den 1 november i Stockholm
Det finns också en färskare historia. Den sista oktober 2020 genomfördes en frihetsmanifestation i Kungsträdgården i Stockholm med forskare, läkare och andra. Bland de mest namnkunniga medverkade Robert F Kennedy Jr., och flera av oss undertecknare. Trots att det då var påbud om max 50 personer i samlingen så förstod närvarande polis att vi, som var långt fler än 50 faktiskt enbart följde grundlagens rättigheter, så polisens uppgift blev enbart att se till att inga utomstående saboterade vår tillställning. Dagen efter så bildades paraplyorganisation World Freedom Alliance (WFA) den första november. En organisation som omfattar och samlar tusentals forskare, läkare och jurister runtom i Världen. I den bildade styrelsen för WFA ingår representanter från Irland, England, Tyskland, Danmark och Sverige. (REF 10)

Den sista november
Månadens sista dag, måndagen 31 november hade WFA sammanställt cirka 1000 sidor med framtagen forskning runt coronan. Den forskningen visade på att all testning med exempelvis PCR vilar på rena forskningsfusket. Men det fanns också annan framtagen positiv forskning med som visat att de behandlingsmetoder och preventiva åtgärder som nu skaffat sig beprövad erfarenhet är effektivare att hjälpa de som ådragit sig en svår coronainfektion än vad vaccintillverkarnas teoretiska beräkningar om skydd är. Metoderna ovan är oerhört mycket billigare och dessutom är biverkningarna av behandlingarna nästintill försumbara. Denna forskning tillställdes tre personer, Anders Tegnell, Stefan Löfven och Lena Hallengren, så att vi från WFA skulle kunna ta upp en gemensam diskussion med politiker och myndigheter i Sverige om vilka omedelbara åtgärder man skulle kunna vidta. Exempel på sådana är förstärkning av kosten inom äldreomsorgen med ex-vis C- och D-vitamin tillägg. Samma skulle kunna ges till all personal som arbetar nära de gamla. Dessa förslag skulle ju dessutom gynna hela folkhälsan. Självklarheter skulle vanliga människor tycka, men det är en sanning med modifikation. För att läkemedelsindustrin fortsatt ska göra stora vinster på sjuka människor måste enkla och billiga, verksamma medel och metoder hållas borta.

Det blev inte något direkt svar på våra förslag om en öppen diskussion förrän den 7-9 december. Då offentliggjorde Lena Hallengren och Stefan Löfven sitt tvåstegspaket med massvaccineringar som en del och nedmontering av grundlagsskyddade demokratiska rättigheter som del två.

Därmed har dessa personer helt ställt sig på samma sida som läkemedelsindustrin,dvs tvärtemot oss som ser hälsan hos folket som vårt mål. Vi har fått vårt svar på vårt diskussionsförslag. Svaret blev en brunsvart näve från Hallengren och Löfven.

Utkast till ny antidemokratisk lag
Efter genomläsning av de 83 sidorna (REF 1) som är gjorda i