Nu ligger ett 83-sidigt utkast till lagförändring i form av covid-19-lagen på allas bord. Den 23 december stängs remisstiden. World Freedom Alliance, med dess svenska gren har gjort följande remissyttrande, där förslaget i sin helhet förkastas på grund av det demokratiska underskottet.

En intressant poäng är att år 1921 fick svenska kvinnor rösträtt efter en långvarig kamp för detta bland kvinnorna, kan man ens tala om demokrati före detta år då halva befolkningen utestängdes från påverkan? Det skulle bli ett hundraårsjubileum nästa år – men då är det en kvinna vid namn Lena Hall