Trots larmen om extrema pandemiöverdrifter fortsätter regeringen med de hårda coronarestriktionerna – något som bland annat tvingat gymnasieelever till distansundervisning. Eleverna uttrycker själva växande oro för att de lär sig mindre, har stora problem att hänga med och därtill inte kan få lika bra hjälp av läraren när undervisningen sker hemifrån.

Statskanalen SVT har genomfört en enkät som 105 elever svarat på och en majoritet säger att de har lärt sig mindre än vanligt under det gångna året, bland annat eftersom undervisningen skett via distans och man inte fått hjälp på plats.

Läs mer på nyadagbladet.se