Under 2020 och 2021 fick vi ofta höra att Sveriges coronastrategi var misslyckad. Ledarskribenter på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet, tävlade med kommentatorer på SVT och TV4 samt partiledare för M, SD, KD och V och diverse forskare om att göra ner Anders Tegnell, FHM och andra som förespråkade en mer sansad hållning än de panikartade och stundtals drakoniska åtgärder andra länder införde.

Hemliga facebookgrupper bildades där opinionsbildare, läkare och forskare, kallade Sverige naivt och hjärntvättat och beskrev de ansvariga för coronastrategin som förövare. Bland annat förespråkades att ”arkitekterna bakom” den svenska ”strategin” borde ställas inför rätta för brott mot mänskligheten eftersom de inte vidtagit hårdare åtgärder mot pandemin. (1)

På DN undertecknade 29 forskare ett upprop som anslöt sig till den internationella rörelsen ”zero covid” med nollvision och Nya Zeeland som förebild. Strategin går ut på att via upprepade och totala samhällsstängningar och tvingande regelverk helt försöka utplåna viruset. En närmast verklighetsfrånvänd idé eftersom nedstängningar aldrig visat sig kunna stoppa virus och eftersom både lagvidriga och omänskliga åtgärder skulle införas. (2)

Även utomlands gjorde man sitt bästa för att kölhala Anders Tegnell och Sveriges taktik. I oktober 2020 skrev tidningen Time att Sveriges att coronastrategi var en katastrof och inte borde stå modell för världen. President Bidens rådgivare Andy Slavitt, som tidigare var engagerad i ett schweiziskt företag som tillverkar munskydd, serverade följande tirad:

”Anders Tegnell som låg bakom ”bara ignorera det”-strategin i Sverige är också ute. Din strategi kan inte ta livet av folk hur länge som helst innan du antingen får sparken eller jämförs med en nazist”. (3)

Det ska inte förnekas att vi stundtals haft ett mycket högt tryck på IVA men det är viktigt att komma ihåg att Sverige, till skillnad mot länder som Finland, har gjort stora nedskärningar inom vården ända sedan 90-talet. Före det fanns cirka 2000 disponibla intensivvårdsplatser men i kölvattnet av de stora nedskärningarna efter finanskrisen så minskade platserna rejält. 2004 larmade exempelvis tidningen Sjukhusläkaren om att det bara fanns 4,3 platser per 100 000 invånare i Stockholm jämfört med 7,2  som  då var genomsnittet i landet. (4)

Dessutom ledde neddragningarna på sjuksköterske- och läkarutbildningen i spåren av finanskrisen till en årlig brist på 700–1000 läkare. I en rapport från 2018 skrev Socialstyrelsen att ”vårdplatsbeläggningen och den stress som överbeläggningar medför för personalen har varit ett genomgående tema sedan 1990-talet.”(5) I december 2020 så låg Sveriges intensivvårdsplatser på runt 680 platser och enligt en ny plan så skulle alla regioner utöka antalet IVA-platser och vara beredda att hjälpa de regioner som hade det svårare.

Det som i slutändan brukar hänvisas till hur väl, eller illa, ett land har hanterat en pandemi är dels hur många som blivit sjuka under perioden men framförallt hur många som har dött.

Hur stod sig då Sveriges strategi 2020 och 2021 om vi jämför den med resten av Europa?

Låt oss börja med 2020:

Ett tydligt sätt att mäta utvecklingen av antalet dödsfall är att studera överdödligheten. Den är ett mått på hur många fler som dör under en viss tidsperiod jämfört med normalt. Överdödligheten är enligt experterna ett av de allra bästa måtten för att ta reda på hur hårt sådant som exempelvis pandemi drabbat ett land. Vi ska här titta på flera studier i ämnet.

Eurostat är EU:s statistikkontor och publicerar högkvalitativa europeiska statistikuppgifter och indikatorer, så att man kan jämföra olika länder och regioner. Sedan årsskiftet 2020/2021 publicerar de statistikportalen European Statistical Recovery Dashboard för att samla viktiga covid-19-relaterade fakta. Indikatorn i studierna bygger på alla inrapporterade dödsfall, oavsett dödsorsak, och belyser direkta och indirekta effekter av pandemin.

En  sammanställning av överdödligheten 2020 av Eurostat och Oxford university visar att de flesta länder i Europa drabbades betydligt hårdare av pandemin än vad Sverige gjorde. (6)

”Det cirkulerar myter om att Sverige skulle vara bland de värst drabbade av covid-19 i Europa, berättade Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker vid Stockholms universitet och författare till ”Corona – vår tids pandemi i ett historiskt perspektiv”. ”Det stämde i viss mån i slutet av den första vågen i maj, och det tycks vara den bild som har fastnat på näthinnan hos många. Men nu ser man att Sverige är ett av de mer lindrigt drabbade länderna i Europa”. (7)

Faktum är att två tredjedelar av länderna i Europa hade betydligt högre överdödlighet än vad Sverige hade. Överdödligheten i ett land räknas ut genom att jämföra hur många som har dött under året jämfört med de föregående fyra åren och är ett av de mer exakta sätten att undersöka hur ett samhälle påverkas av en pandemi, förklarade Charpentier Ljungqvist:

”Att utgå från ländernas egen rapportering av smitta och dödsfall i covid-19 är i princip meningslöst, eftersom testning och kriterier varierar så mycket. Att dessutom göra det vecka för vecka i början av en pandemi är närmast intetsägande, eftersom situationen förändras kraftigt ju längre smittan pågår. Det vet vi sedan tidigare pandemier”. (8)

Karin Modig är docent i epidemiologi vid Karolinska institutet. Även hennes studier visade lägre överdödlighet här.(6) Teknologie doktor Thomas Lindh, tidigare lärare och forskare på KTH, skrev följande apropå kritiken: ”De som dömer ut Sveriges coronastrategi väljer förvånansvärt nog att helt bortse från de välkända uppgifterna om dödsfallen med covid-19 i Sverige i relation till övriga Europa. Det tycks vara helt accepterat att gång på gång framhärda i att den svenska strategin är misslyckad med hänvisning till dödstalen”.(9)

Lindh hänvisar till forskning som visar att Sverige klarat sig bättre än de flesta. En lång rad länder i Europa och Nordamerika hade högre relativ dödlighet. En rapport från den brittiska statistikmyndigheten Office of National Statistics, där hänsyn tas till befolkningens ålderssammansättning bekräftade bilden. Även i den studien visade det sig att överdödligheten i Sverige under 2020 hörde till de allra lägsta bland Europas länder. (10)

Verklighetens fakta står alltså i stark kontrast till den idiotförklaring Tegnell och FHM fick utstå från folk som tycktes basera sina åsikter mera på impulser och rädsla än på vetenskap.

Låt oss nu studera år 2021:

I december 2021 visade siffror som Johns Hopkins Universitys redovisade på Our World in Data att Sverige var ett av de minst covidutsatta länderna i Europa 2021.  Vad gäller dödsfall låg vi på 40:e plats bland 46 länder med 0,4 nya dödsfall per miljon invånare och dag. Beträffande antal smittade hamnade vi på plats 39 med 187 fall per miljon invånare.(11)

När tidningen The Economist sammanställde statistik kring överdödligheten i Europa 2021 visade även den att vi hörde till de länder som klarat sig bäst.(12) Siffrorna överensstämmer med dem Statistiska Centralbyrån har över överdödligheten, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB. ”Sverige har ju haft ett par perioder av överdödlighet men vi har aldrig nått de riktigt höga nivåerna som andra länder drabbats av”. (13)

Och vidare:

”Vi har haft ett väldigt lindrigt 2021. Förutom januari förra året, så har dödligheten i Sverige varit normal eller under normal under hela året”(14)

I tidigare artiklar har vi sett  de förödande konsekvenser nedstängningarna haft för de mest utsatta i världen, i synnerhet fattiga och barn. Johan Anderberg är journalist och författare till boken ”Flocken” om hur Sverige valde väg under pandemin.”Det börjar stå alltmer klart att den hårdföra covidpolitiken har varit ett stort policymisstag” skriver Anderberg. ”Långsamt börjar också medierna i flera länder – från USA till Danmark, från Storbritannien till Finland – granska den förödelse den medfört. I USA har akutavdelningarna registrerat en 51-procentig ökning av antalet självmordsförsök bland flickor. Skolresultaten har sjunkit dramatiskt – och allra mest bland svarta och spansktalande barn…” (15)

Dessutom har brottsligheten ökat i länder som USA under nedstängningarna, berättar han.

Vidare skriver Anderberg:

”Extra tragisk blir statistiken när vi nu börjar se att skolstängningarna och alla de andra åtgärder som drabbade världens barn inte ens hade någon meningsfull effekt på antalet dödsfall i covid”. (16)

Michael Delavante

 

Källor:

(1) Mannen bakom gruppen: ”Handlar inte om att skada Sverigebilden”, Filippa Rogvall, Expressen, 9 februari, 2021.

(2) DN Debatt. ”Trots vaccinerna riskerar covid att öka försprånget”, DN,  2021-02-18.

(3) Bidens rådgivare sågar Tegnell, Anna Karolina Eriksson/TT, SVD, 2021-01-22.

(4) Dramatisk minskning av iva-platser sedan 90-talet, Eva Janzon, varldenidag.se, 15 december 2020.

(5)  Dramatisk minskning av iva-platser sedan 90-talet, Eva Janzon, varldenidag.se, 15 december 2020.

(6) Överdödlighet i Europa under 2020 2021-04-09, scb.se, 2021-04-09.

(7) Forskning: Sveriges överdödlighet under pandemin bland de lägsta i Europa, Mimmi Nilsson, vt.se, 20 februari 2021. Se även: Sveriges dödstal bland de lägre i Europa – så har de räknat, tv4.se,2021-02-19.

(8) Forskning: Sveriges under pandemin bland de lägsta i Europa, Mimmi Nilsson, vt.se, 20 februari 2021.

(9) En andra våg av osaklig svartmålning, Thomas Lindh, dagensarena.se, 16 april, 2021.

(10) Andra vågen kastade om dödstalen, Johan Nilsson, dagensmedicin.se, 29 mars 2021

(11) Sverige bland Europas minst coronadrabbade, tn.se, tt, 7 december, 2021.

(12) Låg överdödlighet i Sverige under pandemin, Felicia Nordlund, omni.se, 6 januari, 2022. Se även: Cumulative Excess Death 2021 – Estimates ”The Economist”, https://twitter.com/ctoLarsson/status/1480417762845642754/photo/1

(13) Lägre överdödlighetstal än många europeiska länder, Isak Krona, sverigesradio.se, 6 januari, 2022.

(14) Lägre överdödlighetstal än många europeiska länder, Isak Krona, sverigesradio.se, 6 januari, 2022.

(15) Hetsen mot ovaccinerade är en politisk strategi, Johan Anderberg, sydsvenskan.se, 7 januari , 2022.

(16) Hetsen mot ovaccinerade är en politisk strategi, Johan Anderberg, sydsvenskan.se, 7 januari , 2022.

2 KOMMENTARER

  1. Vi matas ändå fortfarande med samma hysteriska propaganda från alla håll.
    Korrumperade; duperade och omdömeslösa personer många uppenbarligen drabbade av
    masspsykos och andra med vinstintressen sjunger svidande falskt i samma kör:
    ” In i duschen bara ”.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här