Storbritannien förbereder redan nya nedstängningar i vinter och menar att hårdare repression återigen kan komma att införas. Beskedet kommer trots att en färsk studie som gjorts i landet visat på att de omfattande nedstängningarna inte har någon effekt på eventuell smittspridning.

Susan Hopkins som är läkare och ansvarig för covid-19 vid Public Health England säger bland annat till The Independent att nya nedstängningar kan komma att bli nödvändiga och att man är beredda att införa hårdare begränsningar av medborgarnas fri- och rättigheter om man ser en ökad beläggning på sjukhusen.

– Jag kan inte förutspå framtiden, det beror helt på hur belastade sjukhusen blir, säger hon och tillägger att man på sikt måste hitta ”alternativa vägar” att hantera viruset och pekar på massvaccinationer och medicinering.

Läs mer på nyadagbladet.se, Trots oklara effekten – Storbritannien förbereder nya nedstängningar