Den 6:e mars kl 14:00 kommer den hittills största manifestationen i Sverige för mänskliga rättigheter, i spåren av covid-19, att äga rum på Medborgarplatsen i Stockholm; en tusenmannamarsch.

Syftet med manifestationen är att visa Sveriges regering samt övriga makthavare och beslutsfattare att åtgärderna som vidtas i samhället inte accepteras. Ett virus som inte orsakat markant överdödlighet i Sverige eller ökat den totala belastningen på intensivsjukvården under 2020 kan inte användas som grund för att sänka livskvalitén för miljontals människor och köra ekonomin i botten samtidigt som en öppen debatt inte förs och information censureras.

Vi som anordnar detta uppmanar Sveriges befolkning att samlas och visa att vi som människor är fria av naturen. Vi har rätten att samlas och stå upp för vår sak och göra vår röst hörda – även om nystiftade lagar säger att vi inte får det.

Arrangörerna av Tusenmannamarsch

Mer information om evenemanget på