World Economic Forum, med ultraglobalisten Klaus Schwab i förgrunden, har varit profilerat i coronakrisen bland annat genom den ökända simuleringsövningen Event 201 av en coronapandemi – som ägde rum flera månader före coronakrisen tog sin faktiska början. Nu ”förutspår” man åter en kommande och ännu värre kris i form av en global cyberattack och förbereder makthavare världen över för att agera samordnat när detta sker – under projektnamnet ”Cyber Polygon”. I en artikel på World Economic Forum i juni förutspåddes en global ”cyberpandemi” som på kort tid kan slå ut och infektera miljontals olika enheter som måste kopplas bort från internet och att en omfattande nedlåsning av internet ska ske tills man funnit ett ”digitalt vaccin”.

Hela världen skulle uppleva cyberlockdown tills ett digitalt vaccin utvecklades. All affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som är kontaktbara genom personliga besök, fast telefoni i kopparnät, snigelpost eller kortvågsradio.”, skriver man.

Det ökända maktnätverket stannar dock inte vid att skriva artiklar om den förestående cyberkatastrofen, utan förbereder nu aktivt politiker, multinationella företag och internationella organisationer till att agera samordnat när detta sker.

På WEF:s hemsida beskrivs det nya projektet ”Cyber Polygon” som ett globalt samarbetsprojekt för att svara på världsomfattande cyberattacker. I inledningsanförandet på eventets första offentliga konferens flaggar den beryktade WEF-grundaren och ultraglobalisten Klaus Schwab bokstavligen för en ”oundviklig global cyberattack” och upprepar sitt mantra om ”den stora omställningen” (Great Reset) som han menar behövs som svar på detta.

Läs mer på nyadagbladet.se