I förra veckan uppgavs i media, bland annat SVT och SR, att Umeå ska bli Sveriges första experimentstad för 5G-tester. Målen är bland annat Europas första ”5G-universitet” och ”5G-universitetssjukhus”, uppger SR.


Det innebär att studenter och anställda vid Universitetet samt sjuka och anställda inom vården kommer att bli de första påtvingade deltagarna i det gigantiska och mycket riskfyllda 5G-experimentet.


Under  juni–december 2018 sker förberedelser och projektering

2019–2021 är det ”skarpt projekt”. Är det då man börjar skjuta skarpt med mikrovågsstrålning mot invånarna som är oinformerade/desinformerade om risktagandet och om de hundratals vetenskapsmännens varningar?

Strålskyddsstiftelsen har upprepat pekat på att det dels helt saknas forskning som visar att 5G i sig är säkert för människors hälsa och för miljön och dels att 5G plus redan befintlig strålning från 3G, 2G, 4G och WiFi mm är säkert. Regeringen har påstått att man gjort en riskbedömning men kan inte lämna ut en riskbedömning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har å andra sidan under inledningen av sommaren börjat fundera på om man eventuellt borde göra en riskbedömning.

Läs mer på newsvoice.se