I början av pandemin påstods det att den troligaste vägen viruset spridits till människor var antingen direkt från dess värddjur fladdermöss, alternativt från fladdermöss via ett annat djur. Det sades att infekterade djur troligen hade sålts vid Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan, eftersom det var i dess närhet som de första klustren av covid-19 upptäcktes. Det diskuteras även om pandemins ursprung kunde finnas i virussmittad mat från andra matmarknader, eller till och med från frusen mat, eftersom fall av sjukdomen tycktes ha förekommit redan före december 2019.

Världshälsoorganisationen, WHO, gjorde en internationell undersökning av hur sars-cov-2-virus kan ha börjat infektera människor. Matmarknaderna i Wuhan undersöktes men även om vissa indicier pekade på en möjlig spridning från naturen till marknader, innehöll rapporten, som kom i slutet av mars 2021 inga bevis. Av covid-fall kopplade till marknaden blev den första personen dålig den 12 december 2019. Eftersom det första kända covidfallet föregick det med fyra dagar så är det fullt möjligt att viruset introducerades på marknaden av en redan infekterad person. (1)

Personalen vid Wuhanlabbet, där man studerar potentiellt farliga virus från fladdermöss, frågades ut men förnekade att viruset kunde komma från någon som smittats där och WHO:s utredare fick endast begränsad tillgång till information när de genomförde sin utredning våren 2021. Jamie Metzl, tidigare tjänsteman i USA:s Nationella Säkerhetsråd och medlem i en WHO:s rådgivande kommitté för genetisk ingenjörsteknik är mycket kritiskt till den så kallade undersökningen.

Jag skulle inte riktigt kalla det som skett nu en utredning. Det är i huvudsak en styrd studietur med förkläden … alla världen runt tror att detta är någon form av fullständig utredning. Det är det inte. Denna expertgrupp såg bara vad den kinesiska regeringen ville att de skulle se”.(2)

WHO:s team tillbringade enligt uppgift bara 3 timmar på labbet och krävde inte ens tillgång till journaler, prover och nyckelpersoner. Det beror på de regler Kina fastställde för WHO, som aldrig haft befogenhet att ställa krav eller tillämpa internationella protokoll, berättar Metzl. ”Det enades först om att Kina skulle ha vetorätt över vem som ens fick vara på uppdraget. WHO gick med på det. Ovanpå det kom WHO överens om att Kina i de flesta fall skulle göra den primära undersökningen. Så de internationella experterna fick inte göra sin egen primära undersökning”.(3)

Forskningen i Wuhan-labbet går bland annat ut på att undersöka vilken typ av förändringar i arvsmassan som krävs för att olika fladdermusvirus ska spridas till människor. Kinesiska och amerikanska forskare skapade exempelvis ett modifierat virus med förmåga att binda till precis de receptorer i människans luftvägar som det nya coronaviruset sars-cov-2 nu använder för att sprida sig. Genom att blanda virusets med ett från möss fick man fram ett virus som kan replikera sig i mänskliga celler och i djurförsök på möss visat sig kunna infektera och skada lungvävnaden.

Det faktum att det laboratorium i Kina som är specialiserat på studier av coronavirus är beläget i just den stad där epidemin bröt ut borde redan från början ha stämt till eftertanke. Av alla platser i det gigantiska Kina så började epidemin i exakt det område där laboratoriet för specialiserad coronaforskning råkar ligga. Ändå beslöt sig akademia för att utesluta scenariot med en labbläcka.

Alla som på minsta vis försökte antyda att virusets spridning skulle kunna bero på en labbläcka blev genast misstänkliggjorda och anklagades för att vara konspirationsteoretiker, favorittermen bland journalister och akademiker som vill idiotförklara alla som har mage att tänka utanför boxen.

Detta trots att det finns flera exempel på labbläckor i historien.

Influensaviruset bakom ryska snuvan 1977 utgjordes av en stam influensavirus A H1N1 som genetiskt kunde hänföras till säsongsinfluensan som blev resultatet av spanska sjukan 1918–20 som den såg ut 1950. Trots att man inte med säkerhet fann källan till utbrottet, även om om laboratorier i Sovjetunionen och Kina, misstänktes, så anser flera forskare att det definitivt handlade om en laboratorieläcka.(4) Det här viruset fortsatte som säsongsinfluensa tillsammans med Influensa A H3N2 (Hongkonginfluensan) fram till utbrottet av svininfluensa 2009 då ryska snuvans virus kom.

1980 förklarade WHO att världen nu var fri från smittkoppor men året därpå så smittades plötsligt en medicinsk fotograf vid University of Birmingham Medical School i Storbritannien och dog av smittkoppor efter att smittkoppsvirus som odlats på våningen under där hon arbetade spridits.(5)

Ett annat exempel på laboratoriesmitta härrör från 2003. Då rapporterade nämligen myndigheter i Singapore om en sammanblandning av West Nile virus och sars-virus där en laboratoriearbetare vid ett statligt laboratorium i Singapore, Environmental Health Institute, blivit smittad och insjuknat i sars i samband med vad han utgick från härrörde från arbetet med West Nile virus.(6)

Det existerar inga fladdermusgrottor eller fladdermöss med coronaliknande virus i närheten av  staden Wuhan där viruset först uppkom. Dessa fladdermöss lever hundratals mil ifrån Wuhan.(7) Det finns dessutom inga upptäckta fall av covid-19 utanför Wuhan före utbrottet.

Enligt en ny rapport som publicerades av FN:s miljöprogram (UNEP) och International Livestock Research Institute (ILRI) i år är cirka 60 procent av alla kända infektionssjukdomar hos människor och 75 procent av alla nya infektionssjukdomar zoonoser, sjukdomar eller infektioner som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor.(8)

Teorin är att coronaviruset på något sätt spreds från en fladdermus till någon av djurfarmarna i södra Kina och att de smittade djuren sedan skickades till matmarknaden där de som  hanterade djuren smittades.

Jamie Metzl, påpekar, att om den teorin stämmer, så borde vi ha sett ett virusutbrott längs vägen, kanske i södra Kina där dessa djurfarmer ligger. Men det har vi inte sett, säger han. (9)

”Vi måste undersöka om pandemin började med en labbläcka”, (10) säger Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet. Han påpekar att en underrättelserapport från maj 2021 pekar mot att tre laboratoriearbetare vid Wuhan Institute of Virology, labbet där man arbetar med coronavirus, insjuknat i Covidlikande symtom redan i november 2019, en månad före de första officiella fallen.

Om vi ska kunna skydda oss mot liknande faror i framtiden måste vi få veta hur pandemin uppstod menar Elgh. Detta oavsett om ursprunget var ett naturligt förekommande virus som infekterat människor direkt eller via en mellanvärd, om det är ett naturligt förekommande virus som bearbetats  i laboratoriemiljö, eller om det är ett virus som manipulerats genetiskt i ett laboratorium.

Kina vägrar gå med på ytterligare undersökningar så frågan om viruset ursprung och hur det spreds är fortfarande öppen. Det mest skrämmande med hela cirkusen är dock inte viruset i sig, utan att den så kallade ”intelligentian” i världen reagerar så irrationellt och stundtals skogstokigt, både vad gäller diskussionen angående virusets ursprung och beträffande hur man ska hantera smittan. Panikartade nedstängningar jorden runt som skadar och dödar fler människor än influensan i sig (11) är ett gigantiskt svek mot världens fattiga, framförallt barnen och kvinnorna.

Michael Delavante, Vad du bör veta om coronaviruset och hur det kan ha spridits

 

Källor:

(1) Where Are We in Hunting for the Coronavirus’s Origin? By Jason Gale, bloomberg.com, March 4, 2021.

(2) What happened in Wuhan? Why questions still linger on the origin of the coronavirus, Leslie Stahl, JUNE 06, 2021,  cbsnews.com

(3) What happened in Wuhan? Why questions still linger on the origin of the coronavirus, Leslie Stahl, JUNE 06, 2021,  cbsnews.com

(4) The Re-Emergence of H1N1 Influenza Virus in 1977: A Cautionary Tale for Estimating Divergence Times Using Biologically Unrealistic Sampling Dates. Joel O. Wertheim, June 17, 2010. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011184  Se även: Many scientists believe that the Russian flu, which claimed 700,000 lives in 1977, could have been caused by a laboratory fire – HotAir. Chris Williams,/thedailyrenegade.com, June 4, 2021.

(5) Report of the investigation into the cause of the 1978 Birmingham smallpox occurrence. Department of Health, Social Services and Public Safety. 24 July 1980. https://www.gov.uk/government/publications/report-of-the-investigation-into-the-cause-of-the-1978-birmingham-smallpox-occurrence

(6) Singapore man caught SARS in lab, Danny Perlman, newscientist.com, 23 September 2003. Se även: Singapore man acquired SARS in government lab, panel says, cidrap.umn.edu, Sep 23, 2003.

(7) Where Are We in Hunting for the Coronavirus’s Origin? By Jason Gale, bloomberg.com, March 4, 2021.

(8) 75% emerging infectious diseases zoonotic: UN Report, By Rajeshwari Sinha , 07 July 2020,  downtoearth.org.in

(9) What happened in Wuhan? Why questions still linger on the origin of the coronavirus, Leslie Stahl, JUNE 06, 2021,  cbsnews.com

(10) ”Vi måste undersöka om pandemin började med en labbläcka”, Fredrik Elgh, fof.se, 2021-05-27.

(11) The data shows lockdowns end more lives than they save. By John Tierney nypost.com, March 22, 2021. Se även: COVID-related hunger could kill more people than the virus. unglobalcompact.org. Samt: Covid-19 disruptions killed 228,000 children in South Asia, says UN report, bbc.com, 17 March. Samt: Lockdowns have killed millions, Sebastian Rushworth, M.D,  /sebastianrushworth.com, 1 March, 2021.

1 KOMMENTAR

  1. Det är fortfarande ingen som har isolerat påstått virus ( i ursprunglig mening)
    Det genom som finns är skapat in cilico (med datorprogram)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här