Vad var det egentligen som gick så fel?

Professor Olle Johansson Stoppa 5G Ökad cancerdödlighet

Åren 1976-1979 testade och experimenterade vi i Sverige med mikrovågsteknik. Dels med mikrovågsugnar och dels med stora rum för att driva ut fukt ur trädmaterial. Mycket beroende på att den mikrovågstekniken stoppades kan man tacka för de rapporter som kom in där man inte längre fann en säker utveckling av mikrovågstekniken, då avsett för isolerade miljöer. Samt att den tidens ingenjörer såg stora risker och brister och att det aldrig ens skulle kunna vara möjligt att skriva en teknisk dokumentation som kunde godkännas.

5G mikrovågsstrålning, Teknisk Dokumentation
Vad är egentligen en Teknisk Dokumentation som krävs som ett bevis för att en produkt är säkerställd. Detta för att inte skada en persons liv o hälsa. Vad händer om någon får för sig att säga, vi fixar det själva.

Folkrätt, mänskliga rättigheter, Vem tar ansvar?
Tror en svensk strålsäkerhetsmyndighet att tillverkare kan ha ansvar för mänskliga rättigheter? Att på det sättet samverka till att individer som berörs av ett företags tillverkade produkter inte blir berövade på till exempel liv och hälsa? I folkrätten är mänskliga rättigheter länders ansvar, de har anslutit sig till att genomföra internationella regler.
Dessa rättigheter finns till för oss alla och deras ultima ratio är att skydda oss individer från våra egna regeringar, och från varandra.

Men företag, vilket ansvar bär de?
Hur länge tar det innan avogt inställda Strålsäkerhetsmyndigheter börjar säga ”inte vi, utan företagen har ansvaret”. Vad händer då med själva folkrätten och de rättigheter som finns?
PRODUKTER SOM INTE HAR GODKÄNNANDE FÖR INTERNATIONELLT SOM NATIONELLT BRUK OCH SOM INTE RIKTAR SIG DIREKT TILL ANVÄNDAREN OCH SLUTANVÄNDAREN.
Om tillverkaren har tillräcklig information att en produkt som allvarligt skadar särskilda personer, ska tillverkaren rikta sig speciellt till dessa personer. Annars begår tillverkaren ett allvarligt fel.

Tillverkaren och Strålsäkerhetsmyndigheten kan förväntas känna till maskindirektiven för tillverkade produkter och den tekniska dokumentationen samt produktspråket.
Erfarenheten är att produktutvecklare rättar sig efter med stark ton de utformade säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter redan under en utvecklingsprocess. Att bedriva en forskning på miljö och hälsa i efterhand för produkter som inte går att säkerställa är att vara vårdslös och kan leda till allvarliga eftereffekter. 5G utbyggnaden följer inte våra säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter. Det finns inga vetenskapliga belägg eller bevis för att en mikrovågsstrålning eller att en ökad mikrovågsstrålning i 5G är säker.
Således har en mikrovågsteknik inget godkännande i de regler som gäller för en säker produktutveckling.
Det är felaktig information som upprör. Det är en erfarenhet från produktutveckling som sker på utvecklingsavdelningar.

Erfarenheter som en produktutvecklare har är att vi rättar oss efter med stark ton utformade säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter redan under en utvecklingsprocess. Att vara vårdslös leder till oanade konsekvenser.

Alla strålningskällor ska märkas!
En varningsskylt ger också en allmänhet att på ett objektivt sätt förhålla sig till en produkt från en icke seriös tillverkare. Man skiljer på joniserande eller icke-joniserande strålning endast genom att använda olika symboler. Det är en strålning. Många skeptiker menar att en skicklig och duglig information skrämmer. Skicklig information är för många mycket viktig!

Egentligen så har det ingen betydelse hur man mäter.
Se det som att du själv sitter på en utvecklingsavdelning och har en uppgift att utveckla produkter samtidigt som dessa produkter inte får orsaka en skada.
Mikrovågstekniken är lika med en mikrovågsugn, att släppa loss mikrovågor i det fria luftrummet är bland det mest korkade en människa gjort. Det finns heller inga egna val, det blir ett tvång.

Att man bör beakta, ta hänsyn till, vara uppmärksam på de gällande säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter vi som land har bundit oss till i folkrätten och gällande maskindirektiv för tillverkade produkter.

En svensk strålsäkerhetsmyndighet (SSM), läkemedelsverk, kemikalieinspektion, är bara några av de myndigheter som har ansvar och ska medverka till att inte vad som helst kommer ut på en marknad från tillverkare som inte följer våra säkerhetsbestämmelser för en säker produktutveckling.

Arbetsmiljöverket ska ansvara medverka till att platser med en mikrovågsstrålning inte orsakar skador. Alla strålningskällor ska märkas enligt de säkerhetsbestämmelser vi har.
De värden som ska mätas på olika platser ska sedan anges med en skylt: Osynlig mikrovågsstrålning!

Bo Rhönnstad, Produktutvecklare, och Teknisk Dokumentation, Husqvarna, Electrolux.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here