Åren 1976-1979 testade och experimenterade vi i Sverige med mikrovågsteknik. Dels med mikrovågsugnar och dels med stora rum för att driva ut fukt ur trädmaterial. Mycket beroende på att den mikrovågstekniken stoppades kan man tacka för de rapporter som kom in där man inte längre fann en säker utveckling av mikrovågstekniken, då avsett för isolerade miljöer. Samt att den tidens ingenjörer såg stora risker och brister och att det aldrig ens skulle kunna vara möjligt att skriva en teknisk dokumentation som kunde godkännas.

5G mikrovågsstrålning, Teknisk Dokumentation
Vad är egentligen en Teknisk Dokumentation som krävs som ett bevis för att en produkt är säkerställd. Detta för att inte skada en persons liv o hälsa. Vad händer om någon får för sig att säga, vi fixar det själva.

Folkrätt, mänskliga rättigheter, Vem tar ansvar?
Tror en svensk strå