Igår torsdag delgav tre äldre kvinnliga aktivister ett informationsunderlag riktat till ansvariga för covid-19-injicering av skolungdomar i Västerås. Journalisten Börje Peratt filmade överräckningen och intervjuade ungdomar. Polisen angrep och skadade filmaren. Både SVT och VLT återgav en förvrängd bild av händelsen.

Torsdagen den 23 september åkte ett litet film-team till en vaccinationsmottagning i Västerås för att dokumentera tre kvinnliga aktivister, varav två kom från orten. Aktivisterna ville informera skolungdomar och ansvarig vårdpersonal om riskerna för t.ex. hjärtmuskelinflammation för de ungdomar som låter sig sprutas med en covidinjektion.

Flera ungdomar lät sig frivilligt intervjuas. Samtidigt ville en pensionerad sjuksköterska lämna in informationsunderlaget till ansvariga på Castellum-kliniken, men de fick inte komma in i byggnaden. En vakt stoppade dem och efter en diskussion tog vakten emot papperna varpå aktivisterna och filmarna omedelbart lämnade platsen.

Läs mer på newsvoice.se