Riksdagen säger ja till kristdemokraten Magnus Jacobssons motion att tillsätta en oberoende internationell utredning för att få klarhet i vad som ledde till förlisningen av M/S Estonia.

I sin motion konstaterar Jacobsson att förlisningen är en av de största fartygskatastrofer någonsin under fredstid och att även om tidigare utredningar har gjorts så har en stor mängd ny information på senare tid tillkommit som gör det nödvändigt att utreda händelseförloppet och förlisningens orsaker igen.

Läs mer på nyadagbladet.se