Världens ledare har träffats i smyg för att samtala och besluta om AI

supermänniskan postmänsklig AI-robotar fjärde industriella revolutionen Machine learning Artificiell Intelligens

Världens ledare har haft möte i Dubai för att tala om Artificiell Intelligens (AI). Att det sker lite så där i smyg bådar inte gott. Vi måste sätta stopp för utvecklingen innan det går för långt. Åtminstone till dess vi har fullständig transparens och demokratisk insyn. Detta rör mänskligheten, inte en utvald klick som hyllar teknokrati.

IT och smarta system kan hjälpa mänskligheten men också ta dö på den. Frågan är vad det gör med oss människor på längre sikt? Mobilen i all ära men den leder sakta till att vi förlorar förmågan till att tänka själva. Vi behöver inte längre komma ihåg kartor, telefonnummer och massa annat.

http://www.palbergstrom.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here