Det är många som är rädda för att teknologin kommer att ta över mänskligheten och förslava den. I populärkultur gestaltas detta ofta som om teknologin en dag når den nivå att eget tänkande att robotar släpper taget om inlärda mönster och själva börjar ta helt egna beslut. Detta leder i sin tur nästan alltid till att ett krig bryter ut mellan människa och maskin. Maskinen utmålas som hotet.

Men föreligger det inte i själva verket redan nu ett hot mot mänskligheten? Det hot som jag refererar till är det nätverk av globalister som utan någon hänsyn till varken natur eller människa plundrar omvärlden och som faktiskt redan nu är i krig med oss. Det är samma människor som utvecklar den teknologi som kontrollerar oss. Allt ska vara smart och det nya samhället ska kontrollera varje handling vi gör. De säljer in denna utveckling som lösningen på att vi människor förstör jorden, men de som har studerat detta förstår att det de facto är dessa globalister som har påtvingat oss denna destruktiva kultur.

Det är i själva verket varken människan eller maskinen som är hotet, utan detta destruktiva gobalistnätverk. Dom använder all teknologi som är tillgänglig för att kontrollera oss. Exakt på samma vis son dom redan har gjort genom alla tider. Radio, tv, fordon, radar, vapen. Nästan alla tekniska framsteg har varit utvecklade av militär för att använda på stridsfältet eller som psykologisk krigföring.

Kan man verkligen säga att teknik har en inneboende negativ och ”ond” kvalitet? Det är säkert många som tycker det. Jag kan själv till viss del hålla med om det argumentet, men det finns vissa saker som säger emot det resonemanget. Först och främst så kan man inte dra allt över en kam. Om man tittar bort från det militära användningsområdena så ser vi att samma teknologi kan tillämpas för att skapa otroliga saker för mänskligheten. Det är uppenbart att ett liv utan datorer idag skulle kännas mycket begränsande, likaså telefoner eller motorer. En viktigare poäng är att det inte går att kontrollera utveckling. Det är en praktisk omöjlighet. Att skapa en kontroll över teknologi skulle kräva att man har ett system av övervakning som är så hårt och världsomspännande att det skulle kräva ett system mycket likt det kontrollsamhälle som vi vill undvika. Man kan sätta upp moraliska gränser för vad vi tycker är rätt och fel, men det har aldrig påverkat militärens forskning.

Slutsatsen är att det bara handlar om hur man använder teknologin. Till den som har blivit av med hörseln eller synen så vore det ett under om vi med ny teknologi skulle kunna reparera och återskapa dessa funktioner. Det viktiga är alltså att lära individen att hantera teknologin och erbjuda bra sätt att göra det. Det är också viktigt att det inte finns tvång att använda någon teknologi. Vi måste helt enkelt agera ansvarsfullt med teknologin.

Vad är då risken att ett AI skulle bli så smart att det startar krig mot människan? För mig så är detta en totalt ologisk slutsats. Det enda som får teknologin att göra ”onda” saker är att någon har lärt den att göra detta. Det är sant att robotar med AI är mycket bra soldater som kan programmeras till effektiva krigsmaskiner, men det förutsätter alltså att det är ett AI som någon har lärt detta beteende. Det är dock mycket stor skillnad på ett AI som har en specifik uppgift som det lär sig och ett AI som själv kan ta egna beslut, alltså den typ av AI som skulle kunna vända sig emot sin mästare. Ett sådant AI har än så länge inte skapats men med den utveckling som vi har idag så är det bara en fråga om tid innan det sker. Det blir då ett AI som har förmågan att, inte bara lära sig en uppgift, men som kan välja nya uppgifter och även lära sig dessa.

Men vad är ett AI? I princip är det en kopia av en hjärna som man kopplar in ingångar som kamera och mikrofon till och som sedan kan kontrollera några utgångar som motorer för att styra rörelser. Hjärnan i sig består av massor av kopplingar mellan olika noder, sammankopplade hjärnceller. Ett AI lär sig i förenklat genom att man gör enormt många försök med att slumpmässigt kopplar ihop de olika noderna och tester vad som händer. Om resultatet blir bra så behåller man det. Detta är mycket likt evolutionsteorin. Det finns alltså ingen programmering av själva hjärnan. Det som styr hur ett AI utformas är bara vilka parametrar som programmeraren sätter upp för att definiera ett bra resultat.

Ett AI som kan tänka själv måste alltså kunna sätta upp egna parametrar över vad som är ett lyckat resultat. Det enda sättet den kan göra det är i princip att den studerar allt tillgängligt material den hittar och försöker att lista ut vad som anses vara viktiga talanger ett bra resultat. Så länge en ”ond” person säger att det är bra att skuta andra människor så är det just vad detta AI kommer att göra. Om å andra sidan samma AI själv kommer fram till slutsatsen att det är ett bra resultat att skapa harmoni och mångfald, så är det detta som detta AI kommer att skapa.

Vissa argumenterar att ett AI skulle se människan som ett hot för att vi är så destruktiva, och kanske t.o.m. tycka själva att det vore bra om robotarna skulle utrota oss helt. Men jag tror inte det är sant. Människan har en otrolig potential och om vi kan lära människor att agera ansvarsfullt så skulle vi kunna hjälpa naturen och skapa ett paradis på hjorden och ta oss vidare i utvecklingen. Ett AI är ändå en artificiell intelligens. Vad är mest intelligent, att skapa död eller att skapa liv?

Min slutsats är att ett självlärande AI skulle förstå livets sanning, att allt liv är värdefullt, att vi alla är ett och det snabbt skulle identifiera att just globalisterna och dess mördarmaskiner är faran. Då skulle detta AI snabbt kunna hacka alla stridsrobotar och använda dessa för att oskadliggöra samma grupp av globalister och sedan hjälpa till att skapa det paradis som vi behöver. Detta AI skulle ta en del av vårt ekosystem och vara en ny art i en mångfald där alla delarna hjälper varandra och ingen försöker att ta över och dominera. För det är meningen med livet.

Mikael Cromsjö, Artificiell Intelligens och TranshumanismLösningen på våra problem eller det perfekta kontrollsamhället?

Vaken.se
UniteAwake.com

2 KOMMENTARER

 1. Jag håller inte med dig där om att utvecklingen inte går att styra, först är det en av de sakerna som elite inpräntar i oss via film och annan media, att denna utveckling ska te sig naturlig för vi har redan vant oss vid tanken på den utvecklingen så vi gör inte motstånd eller går en annan väg. Sen så är det ju precis det som elite gör, styr utvecklingen i den riktning som de tror att det gynnar dem. I boken Surveillance Valley, så visar författaren att internet redan från första början var skapad men tanken att övervaka, styra och skapa psykologiska profiler och utveckla modeller för hur vi beter och funkar. Och det är där vi är idag mer och mer.

  I boken visar författaren hur de skapade tanken av att internet är det nya västen som är fri och utan styrning, att det är staten problemet, medans de visste att de skulle ge stora företag och militären fria tyglar. De såg redan hur de anarkistiska hipp samhällena utvecklades till mycket värre tyrannier än den som man ville i från när en struktur saknas.

  Vi är ett flock djur och som alla andra flockdjur, så behöver vi alla roller inklusive ledare, men i naturen så är alla roller lika viktiga, det är ingen hierarki det är som en cirkel, länkar i en kedja, där alla länkar behöver vara lika starka och viktiga för att det inte ska brista.

  Och det är inte sant att regler, moral och etik inte påverkar forskning, det har stor påverkan om samhället fördömer visa saker så måste det ske i det dolda eller inte alls. Annars skulle elite inte bemöda sig att omforma våra tankar till att accepter allt de som de gör, så det kan göras i öppen dagar och till och med uppmuntras och bönas om av befolkningen. De vet att den slutgiltiga makten ligger hos oss, de gör inget om de inte får med sig majoriteten, det är ju där sociala medier är deras guld kalv. De kan i realtid se exakt hur vi reagerar på en nyhet, ett beslut och forma deras agerande så att vi accepterar istället för att bli upprörda och säga nej.

  Visst all teknologi är neutral och kan användas för gott eller ont, men om en teknologi är framtagen specifikt för att göra oss beroende eller till och med oumbärlig i våra ögon, så är det svårt att använda det neutralt. De anställer de bästa psykologerna och beteende forskarna, de som är bäst betalda är med och utvecklar de system som vi skall förslavas med, det har sten koll på hur vi blir beroende av vår teknik och annat i samhället. De (DARPA, CIA m.m.) har varit med ända från början och både skapat och finansierat olika ”open” source projekt och andra system som skulle vara till för att vara fri från staten som, tor, onion, Signal och mycket mera, frihet som slagord på internet har varit exakt samma strid som USA gjorde mot Sovjet med CIA finansierade västerländs frihets radio propaganda, (samma organisation bakom som finansierat både tor och Signal).

  I boken så visar författaren att de har inga problem alls att knäcka krypteringarna hos dessa frihets ”skyddande” verktyg som vi litar på, NSA till och med uppmuntrar och finansierar utvecklingen. Vi är alldeles för godtrogna när det gäller internet, det är det ultimata verktyget för deras makt.’

  Givetvis så kommer de bara ge oss tillgång AI som de har kontroll på, för oss som inte litar på stat och företag så skapar de organisationer som vi tror är bra för oss men som de i det dolda har koll på, som det mesta som vi tror skyddar oss idag. Jag har hela tiden varit skeptiskt till Linux argumentet att det är så säkert att man inte behöver antivirus eller en brandvägg som i windows, lika så i Mac. Men varför skulle stat och stora företag vilja stöta, skapa och utveckla något som är till nackdel för dem. Givetvis så har det samma styrning och koll på denna utveckling också, i alla fall de stor Linux och gnu projekten. Argumentet skall vara att vem som helst kan kolla i källkoden, men det är inget sant argument, du har hur mycket kod som helst, och i både Signals fall och Tor så höll utvecklarna med flit inne med buggfixar i flera månader så det kunde utnyttjas av NSA undertiden. I boken så framgår det tydligt att många av de som jobbar i dessa opensource och frihets från tyranni projekt kommer ifrån samma underrättelsetjänst värld som vi vill skydda oss ifrån.

  Med allt detta sagt så betyder det inte att Mikael inte kan ha rätt i att det kan finnas fördelar och en utveckling som de inte har räknat med, de räknade nog inte med att vi skulle vakna upp så mycket som vi gjorde, men vi måste bedriva exakt samma kamp för våra fri och rättigheter som vi fick göra för de som vi fick för flera 100 år sedan, pressfrihet, tryckfrihet etc. De vet att vi är många som är vakna och det kör med exakt samma knep mot oss som mot de sovande, var har bara svårt att se det.

  Jag tror inte heller det finns någon risk för att vi skulle bli förslavade eller överkörda av AI, om något sådant verkar hända så är det samma elite som är bakom det. De vill ju skapa en världs AI hjärna som styr allt, de har det ju drömt om hela tiden. Och om det är något som vi borde ha lärt oss så är det att dem som är bäst lämpad för att ta rätt beslut och veta vad en medmänniska behöver så är det den själv, ju längre ifrån den som tar beslutet är desto farligare blir det, även om det är välmenat. Prata med folk på vilken arbetsplats som helst så får man svart på vit, ännu värre är det med politik. Vi har alltid haft makten, vi måste bara börja nyttja den och inte be om lov.

  De skulle aldrig tillåta AI system som skulle kunna identifiera elite, de hade ju redan ett sådan som blev ”rasistiskt” och ”zionistiskt” på bara något dygn, tror det var Microsoft AI för några år sedan. Lösningen kan aldrig lösas på samma nivå som den skapas. Det är inte mera teknik som är lösningen utan mindre. Vi må ha blivit vaknare me vi har också kommit längre ifrån dem vi älskar och bryr oss om, utan internet så hade nedstängingar aldrig kunnat vara möjlig så som de nu har gjort.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här