Det är många som är rädda för att teknologin kommer att ta över mänskligheten och förslava den. I populärkultur gestaltas detta ofta som om teknologin en dag når den nivå att eget tänkande att robotar släpper taget om inlärda mönster och själva börjar ta helt egna beslut. Detta leder i sin tur nästan alltid till att ett krig bryter ut mellan människa och maskin. Maskinen utmålas som hotet.

Men föreligger det inte i själva verket redan nu ett hot mot mänskligheten? Det hot som jag refererar till är det nätverk av globalister som utan någon hänsyn till varken natur eller människa plundrar omvärlden och som faktiskt redan nu är i krig med oss. Det är samma människor som utvecklar den teknologi som kontrollerar oss. Allt ska vara smart och det nya samhället ska kontrollera varje handling vi gör. De säljer in denna utveckling som lösningen på att vi människor förstör jorden, men de som har studerat detta förstår att det de facto är dessa globalister som har påtvingat oss denna destruktiva kultur.

Det är i själva verket varken människan eller maskinen som är hotet, utan detta destruktiva gobalistnätverk. Dom använder all teknologi som är tillgänglig för att kontrollera oss. Exakt på samma vis son dom redan har gjort genom alla tider. Radio, tv, fordon, radar, vapen. Nästan alla tekniska framsteg har varit utvecklade av militär för att använda på stridsfältet eller som psykologisk krigföring.

Kan man verkligen säga att teknik har en inneboende negativ och ”ond” kvalitet? Det är säkert många som tycker det. Jag kan själv till viss del hålla med om det argumentet, men det finns vissa saker som säger emot det resonemanget. Först och främst så kan man inte dra allt över en kam. Om man tittar bort från det militära användningsområdena så ser vi att samma teknologi kan tillämpas för att skapa otroliga saker för mänskligheten. Det är uppenbart att ett liv utan datorer idag skulle kännas mycket begränsande, likaså telefoner eller motorer. En viktigare poäng är att det inte går att kontrollera utveckling. Det är en praktisk omöjlighet. Att skapa en kontroll över teknologi skulle kräva att man har ett system av övervakning som är så hårt och världsomspännande att det skulle kräva ett system mycket likt det kontrollsamhälle som vi vill undvika. Man kan sätta upp moraliska gränser för vad vi tycker är rätt och fel, men det har aldrig påverkat militärens forskning.

Slutsatsen är att det bara handlar om hur man använder teknologin. Till den som har blivit av med hörseln eller synen så vore det ett under om vi med ny teknologi skulle kunna reparera och återskapa dessa funktioner. Det viktiga är alltså att lära individen att hantera teknologin och erbjuda bra sätt att göra det. Det är också viktigt att det inte finns tvång att använda någon teknologi. Vi måste helt enkelt agera ansvarsfullt med teknologin.

Vad är då risken att ett AI skulle bli så smart att det startar krig mot människan? För mig så är detta en totalt ologisk slutsats. Det enda som får teknologin att göra ”onda” saker är att någon har lärt den att göra detta. Det är sant att robotar med AI är mycket bra soldater som kan programmeras till effektiva krigsmaskiner, men det förutsätter alltså att det är ett AI som någon har lärt detta beteende. Det är dock mycket stor skillnad på ett AI som har en specifik uppgift som det lär sig och ett AI som själv kan ta egna beslut, alltså den typ av AI som skulle kunna vända sig emot sin mästare. Ett sådant AI har än så länge inte skapats men med den utveckling som vi har idag så är det bara en fråga om tid innan det sker. Det blir då ett AI som har förmågan att, inte bara lära sig en uppgift, men som kan välja nya uppgifter och även lära sig dessa.

Men vad är ett AI? I princip är det en kopia av en hjärna som man kopplar in ingångar som kamera och mikrofon till och som sedan kan kontrollera några utgångar som motorer för att styra rörelser. Hjärnan i sig består av massor av kopplingar mellan olika noder, sammankopplade hjärnceller. Ett AI lär sig i förenklat genom att man gör enormt många försök med att slumpmässigt kopplar ihop de olika noderna och tester vad som händer. Om resultatet blir bra så behåller man det. Detta är mycket likt evolutionsteorin. Det finns alltså ingen programmering av själva hjärnan. Det som styr hur ett AI utformas är bara vilka parametrar som programmeraren sätter upp för att definiera ett bra resultat.

Ett AI som kan tänka själv måste alltså kunna sätta upp egna parametrar över vad som är ett lyckat resultat. Det enda sättet den kan göra det är i princip att den studerar allt tillgängligt material den hittar och försöker att lista ut vad som anses vara viktiga talanger ett bra resultat. Så länge en ”ond” person säger att det är bra att skuta andra människor så är det just vad detta AI kommer att göra. Om å andra sidan samma AI själv kommer fram till slutsatsen att det är ett bra resultat att skapa harmoni och mångfald, så är det detta som detta AI kommer att s