Jan Blomgren som är professor i tillämpad kärnfysik berättar hur det svenska elsystemet fungerar i ett samtal med Mikael Willgert. Det svenska elnätet är mycket skakigt.

Jan Blomgren säger att de stigande elpriserna bottnar i en långvarig försämring av elsystemet som det tar många år att rätta till. Sverige hade tidigare kanske världens bästa elsystem med en balans mellan olika anläggningar för elproduktion som kompletterade varandra.

“Med den stora mängden vindkraft krävs kompletterande kraftkällor i Sverige eller utomlands. 5% andel vindkraft hade kanske inte varit ett problem men när det blir 10-15% då blir det problematiskt. Att vi periodvis får negativa priser är ett bevis på att marknaden inte fungerar.” – SwebbTV

Några punkter från intervjun:

  • Vattenfall var tidigare en myndighet som drev hela kraftnätet. Sedan kom avreglering och privatisering.
  • Elproduktionen hänger samman med elnätet. Avskaffandet av kärnkraftverken gör att de långa kraftledningarna inte kan leverera mer än 50-70% av kapaciteten vilket ger ett dubbelt problem: minskad produktion och minskad leverans från norr.
  • Elpriserna i Sverige påverkas av elbristen i England och Tyskland. Om överföringskapaciteten ökar kommer priset i Sverige helt styras av utlandets behov.
  • Jan Blomgren har privat ett rörligt elpris. Han menar att det nästan är omöjligt som privatperson att påverka förbrukningen. Det är på valdagen som kostnaden bestäms.

Läs mer på newsvoice.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här