World Doctors Alliance höll en presentation i Berlin om hur de ekonomiska effekterna av lockdown är svåra och främst drabbar småföretag och inte kan motiveras sett utifrån ett vetenskapligt perspektiv. De går även in på hur yttrandefriheten allvarligt hotas av den växande censuren utförd av bland annat youtube och facebook. Bland talarna var Mads Palsvig från Danmark, Heiko Schöning från Tyskland och Maneka Helleberg från Sverige som berättar sina synpunkter på vad som pågår.

acu2020.org