1 maj, dagen då arbetarrörelsen brukar gå ut och demonstrera för mänskliga rättigheter. Hur ska det gå då deras eget parti är den största faran? Istället kanske en ny folkrörelse kommer på benen för att stå upp mot det största politiska sveket i demokratins historia.

  • Aldrig tidigare har samtliga folkvalda frivilligt underordnat sig en yttre makts agenda som innebär att skrämma upp befolkningen för att sedan få den att följa råttfångarens locktoner och vandra mot sin egen undergång.
  • Aldrig tidigare har demokratiskt folkvalda medverkat till en propaganda som orsakat sådan masshysteri som eliminerat sunt förnuft och som fått det egna folket att tro på de stora lögnerna och därefter gå med på att lyda en polisstat och låsa in sig enligt diktaturens restriktioner.
  • Aldrig tidigare har de folkvalda politikerna så mangrant förlorat den moraliska kompassen och begått landsförräderi mot sitt eget folk.

Läs mer på humanismkunskap.org, 1:a Maj – Ny folkrörelse tar över kampen för frihet