Blockchain ska inte förväxlas med Bitcoin. Det är snarare så att kryptovalutan fungerar just tack vare Blockkedjetekniken. Det är en teknik där både företag och privata aktörer kan få information i realtid. Detta både globalt och helt utan kostnad. Även om Blockchain mest är känt som en teknik som används för just kryptovalutor som Bitcoin, Ether och Ripple så finns det fler användningsområden. Vi tittar lite närmare på dem.

1. Mycket användbar när man vill handla med Bitcoin
Alla transaktioner är synliga direkt och varje liten del i kedjan skapar sin egen uppdaterade version och det är också därför Blockchain-teknologin är så användbar. Det eliminerar en tredje part som annars är nödvändig för att tillhandahålla digitala affärsuppgörelser. När det gäller kryptovaluta så justeras Bitcoin värde direkt och kräver inga mellanhänder. Det är ingen ny teknik, utan helt enkelt gammal teknik som används på ett nytt sätt och skapar säkerhet, snabbhet och pålitlighet.

2. Snabbare betalningar
Blockchain kan faktiskt också ersätta dagens infrastruktur. Detta genom att skapa en digital modell där alla transaktioner blir registrerade och genomförs i en digital huvudbok. Den kan sedan distribueras i ett nätverk utan mellanhänder vilket i sin tur gör samtliga transaktioner snabba men fortfarande pålitliga. Tekniken för detta finns, men används i dagsläget inte fullt ut. Det är dock en tidsfråga innan det sker.

2

3. Dela information gratis
Blockchain-tekniken har också medfört att vi alla kan dela med oss av information i realtid. Några av de användningsområden som är mest kända är Wikipedia, Facebook och även Google Docs. Det är en teknik som underlättar både för privatpersoner och för företag över hela världen.

4. Smarta kontrakt
Eftersom blockkedjan är mycket säker och samtidigt är så pass tillgänglig som den är så lämpar den sig mycket väl för att skapa smarta kontrakt mellan olika parter. Det kan handla om utbyte av pengar, egendom, aktier och mycket annat. Man undviker mellanhänderna och sparar både tid och pengar vilket är en fördel för alla parter.

5. Spårbarhet i standardiserad supply chain
Om man använder en blockkedja blir varor mer spårbara och ger samtidigt en högre kvalitetssäkerhet. Processen skulle bland annat innebära att man scannar alla streckkoder och registrerar dem vid varje händelse. Produkten kan då spåras i samtliga steg från producent till kunden. Den är synlig i realtid och tar bort många frågetecken kring ankomsttider och var de befinner sig för tillfället. Mer ”Lean” helt enkelt och skapa ett högre förtroende.

6. Digital online-identitet
Transparensen kring identiteter online är idag mycket begränsad och det finns en hög efterfrågan på att kunna verifiera identiteter på nätet. Med Blockchain finns den möjligheten eftersom den är designad för att hantera transaktioner mellan ett flertal olika aktörer som är för varandra helt okända.  Blockkedjeteknik ger också dig som privatperson en bättre kontroll. Att råka ut för ID-kapningar blir mindre vanligt.

7. Hög säkerhet vid överföring av kapital
Eftersom Blockchain är som en kedja som består av en stor mängd block betyder det att samtliga block måste vara verifierade och godkända innan informationen går vidare till nästa block. Det i sin tur ger en mycket hög säkerhet och man kan på detta sätt genomföra i stort sett ögonblickliga överföringar utan risker.

Blockchain är den teknik som redan har förändrat arbetssättet hos många företag på ett fundamentalt sätt och kommer ytterligare att göra så i framtiden. Allt blir mer transparent samtidigt som det också får extra höga nivåer av säkerhet kopplade till sig. Man kortar alla leden i olika processer och det innebär att både ekonomiska transaktioner och också produkters tid från producent till kund blir avsevärt avkortad.

Med Blockkedjetekniken finns alla förutsättningar för att ta det naturliga klivet i utvecklingen. Både för företagens ekonomiska ekosystem och i hur deras plattformar fungerar. De fördelar som finns är enorma och att få en global standard förenklar verkligen byggandet av framtiden. Detta inkluderar nästa generations databaser, synkroniserade processer och säkrare transaktioner. Med hjälp av Blockchain kommer vi att få färre mellanhänder som vill tjäna pengar vilket betyder att det är till gagn för enskilda personer, som får billigare produkter, och företag som slipper interagera med många olika andra företag som fallet är idag. Med Blockchain finns alla möjligheter för att ta det sista stora klivet rakt in i framtiden.