Den nya världsordningen avancerar genom FNs Agenda 21 och Agenda 2030. Bland målen finns att göra det mesta av jordens landytor till ”naturreservat” där människor inte får bo men som stora företag och organisationer istället får tillgång till. Vidare definieras noga vad som är ”hållbart” och inte hållbart, det som inte är hållbart ska bort. Något som attackeras hårt är privat egendom, speciellt små privata ägare, vissa stora företag och organisationer skulle tjäna stort på Agenda 21. Som Maria Wetterstrand uttryckte sig på ett föredrag år 2009 så vill förespråkare för Agenda 21 att man i framtiden ska bo i små trånga hyreslägenheter och även hyra allt mer av det man vanligtvis äger. Kollektivism gynnas framför individuella rättigheter. Mycket av det som presenteras i Agenda 21 är inte ännu inte så populärt bland folk. Därför har man sedan 1990-talet indoktrinerat barn och unga på skolor och universitet om att Agenda 21 är något som måste införas för att rädda jorden, sanningen är snarare att Agenda 21 är ett verktyg som används till att förslava mänskligheten.

Agenda 2030 är ett delmål av Agenda 21 och mer anpassat och väl marknadsfört för att inte möta motstånd. Den fulla implementeringen av Agenda 21 beräknas av FN vara klar år 2050 men redan nu har agendan kommit väldigt långt och accelererats under år 2020.

Läs mer om Agenda 21 på green-agenda.com