Sjuksköterskan Latifa Löfvenberg larmade om missförhållanden under coronakrisen och hur smittade patienter nekats syrgas och fått kvävas till döds. För det har hon nu fått sparken av sin arbetsgivare.

– Jag uppskattar att runt tio personer har dött senaste tiden, och de har inte blivit testade för covid-19. Patienterna har dött av andningsrelaterade besvär, de har kvävts till döds och vi har ingen syrgas att ge dem. Istället får de morfin för att dämpa den värsta smärtan och rädslan. De nekas även sjukvård, då man fått direktiv från regionen att inte skicka in patienter med covid-19-symptom till sjukhuset, säger Latifa Löfvenberg till