Cancerfonden har under två decennier betalat sammanlagt över 30 miljoner till den kontroversiella professorn Hans-Olov Adami. Adami kritiserades redan för över tio år sedan för sitt nära samarbete med kemikalieindustrin. Trots det har Cancerfonden fortsatt att betala ut över 20 miljoner till Professor Adami. Under samma tid har Adami avfärdat cancerrisker med alltifrån Agent Orange, dioxin, formaldehyd, bekämpningsmedel och mobilstrålning. Antalet människor som får cancer i Sverige har ökat med 30% under samma period.

Text: Mona Nilsson

Läs mer på newsvoice.se

1 KOMMENTAR

 1. Svar från dem gällande Adami…

  Hej och tack för ditt mejl angående Cancerfondens forskningsfinansiering.

  Cancerfonden ger stöd för forskning som ska klargöra orsakssamband och risker för cancer.

  När en forskare söker anslag ska han eller hon noga beskriva den frågeställning och de metoder som planeras att användas för att besvara frågeställningen. Om frågeställningen bedöms som viktig och om metodik och utförande är av sådan kvalitet att Cancerfondens forskningsnämnd gör bedömningen att projektet kommer att tillföra viktig kunskap, kan projektet få stöd.

  Ett forskningsprojekt ska inte ta ställning för eller emot någonting utan ska besvara en frågeställning.

  Hans-Olov Adami har genom åren undersökt många olika frågeställningar inom cancerområdet och en del av hans forskning har finansierats av Cancerfonden.

  Att ta fram forskningsresultat är en dynamisk process då tekniker, material och omgivande kunskapsområden ständigt är under utveckling. Därför testas hypoteser upprepade gånger, ofta med nya infallsvinklar och resultat som hela tiden för kunskapsområdet framåt.

  Cancerfonden gör bedömningen att Hans Olov Adamis forskning har gett betydande bidrag till viktiga områden. Dock är det alltid viktigt att kritiskt granska, att testa hypoteser och att fortsätta forskningen så att kunskapsläget ständigt förbättras. Detta är en pågående process som Cancerfonden arbetar mycket för att stimulera och möjliggöra.

  Många av de frågeställningar som bearbetades av Hans-Olov Adami och hans medarbetare kommer förhoppningsvis en ny generation av forskare att ta sig an, med de möjligheter som forskningens ständiga framsteg tillhandahåller.

  Cancerfonden är en betydande forskningsfinansiär och varje år får cirka 450 forskningsprojekt anslag från Cancerfonden. Om du vill se de projekt som är aktuella i år, följ länken: https://www.cancerfonden.se/forskning

  Med vänlig hälsning

  Elizabeth Johansson

  Elizabeth Johansson

  Kommunikatör och leg sjukgymnast

  Cancerfonden | David Bagares gata 5 | 101 55 Stockholm

  Direkt: 08-677 10 16 | Mobil: 076-814 74 16 | Växel: 020-59 59 59
  cancerfonden.se | elizabeth.johansson@cancerfonden.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här