Hem Arkiv Miljö & Hälsa

Miljö & Hälsa

Kriminalisering av egenodlad mat

Det krävs tydligen en liten nördig medlemstidning för att få information om en av samtidens mest uppseendeväckande lagförslag. Jag läser i Fobo (utges av föreningen för organisk biologisk odling) om Bill 510 som innebär att USA:s livsmedelsverk FDA ska få en total rätt att reglera all livsmedelsproduktion. Även den som sker i hemträdgården. Senaten har godkänt lagförslaget, framlagt som en del av Homeland security. Med detta som alibi kan FDA besluta att ekologiska frösorter och småskaliga odlingsmetoder är osäkra och därför olagliga, och kräva att alla odlar med genmodifierade grödor. Läs mer: fria.nu

Demoskop-enkät i Almedalen: Lurar media oss om klimatkrisen?

Svenskarna oroar sig för klimatförändringar. Oron för klimatet ligger i topp (50 %) före terrorism (29 %) och finanskris (26 %). Men kunskapsnivån är mycket låg, särskilt när det gäller faktiska förhållanden och vår elproduktion. Det visar en Demoskopenkät som belyser hur media informerar oss om klimatkrisen. Enkäten diskuteras vid ett seminarium "Lurar media allmänheten om klimatkrisen?" den 4 juli i Almedalen.

Ny studie visar omotiverad användning av HPV-vaccin

Precis som i västvärlden genomförs det stora marknadsföringsprogram för HPV-vaccin i Indien. Detta har i vissa fall lett till allvarliga biverkningar och dödsfall i anslutning till vaccinet. Trots detta fortsätter kampanjerna för att få alla att vaccinera sig. Nu har en rapport från British Journal of Royal Society of Medicine kommit ut med en studie som visar att HPV-vaccin, Gardasil och Cervarix, inte kan motiveras i Indien. Mer skandalöst är dock att deras resultat tydligt återspeglar att dessa vacciner är ännu mindre motiverade i västvärlden, däribland USA, Storbritannien, Europa, Kanada och Australien. Det är något som inte nämns i rapporten men är underförstått då andelen insjuknande i flera andra länder är färre än de i Indien.

Rädsla för vaccinbiverkningar befogad enligt beprövad erfarenhet

Många flickor väljer att inte vaccinera sig mot livmoderhalscancer eftersom de förstått att rädslan för biverkningar är befogad. Det beror på att de söker och finner relevant information på nätet. Ur ett svenskt myndighetsperspektiv är dock vacciner ofarliga beroende på en allmän övertro på alla vaccin.

Professor Lars Rydén – Sanofis spinndoktor mot Omega 3?

Professor Lars Rydén som ledde en studie som påstås visa att omega 3 är värdelöst för att skapa skydd för hjärt- och kärlsjukdomar finansierades av ett av världens största läkemedelsföretag, Sanofi. Företaget har enligt deras hemsida inriktat sig på sju stora marknadsområden tex att sälja medicin för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.

SvD skriver om Vakens informationsblad om HPV-vaccination

SvD skriver: Rörelsen Vaken har tagit fram ett informationsblad mot vaccineringen som delats ut på gator och i brevlådor. Andre Lindgren, skribent på Vaken, tycker...

Charlotta Bergquist (LMV) och Julia Carlbaum (SR) eliminerar vaccinkritik

Newsvoice berättar om hur Sveriges Radio har frågor om HPV-informationsbladet. Newsvoice har blivit kontaktade av Julia Carlbaum på Sveriges Radio P4 som frågade vem...