Hem Arkiv Miljö & Hälsa

Miljö & Hälsa

Uppsala Nya Tidning skriver om Vakens broschyr om HPV-vaccin

Vakens broschyr om HPV-vaccin delades ut i Uppsala. Detta fick stor uppmärksamhet i Uppsala Nya Tidning som publicerade en artikel på två sidor i...

Autismfrågan tar en dramatisk vändning – professor John Walker Smith friad

Storbritanniens Högsta Domstol gav idag professor John Walker Smith rätt mot General Medical Council. De har anklagat honom för allvarliga felaktigheter beträffande hans roll...

Ansvariga myndigheter och mobilindustri bryter mot mänskliga rättigheter för en trygg förutsättning till god hälsa och livsmiljö. De bryter mot Svensk grundlag.

Ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen som ingår i den offentliga makten i Sverige, påstår att det Europarådet säger om strålning inte har någon tyngd eller juridisk bindning i Sverige. Uttalandet är anmärkningsvärt då Europakonventionen sedan 1995 är inkorporerad i svensk grundlag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag.

Stora faror för gravida som tar HPV-vaccinet

Bland 1740 gravida som tog Gardasil föddes 665 levande barn - 633 fick missfall och 442 aborter gjordes pga missbildning, fara för moderns liv,...

Mobilstrålning kan skada foster, ger beteendestörningar och sämre minne hos möss

En ny undersökning har bekräftat att mobilstrålning är skadligt för hjärnans utveckling, påverkar minnesförmåga och orsakar beteendestörningar. En undersökning publicerad i Nature visar att möss som exponerats i moderlivet hade mer ADHD-symptom: sämre minne, hyperaktiva, oroliga jämfört med möss som inte exponerats i moderlivet för mobilstrålning. Symtomen består när mössen blir fullvuxna. Klicka här för att läsa vidare eller läs på mobiltelefoni.tv

D-vitamin och luftvägsinflammationer


Än idag finns det många, inte minst bland läkare, som fortfarande tror på användningen av antibiotika eller förebyggande vaccinationer för att komma till rätta med luftvägsinflammationer. Överdriven användning av antibiotika har resulterat i en ökning av resistenta bakterier och mot virusinfektion i luftvägarna har man fortfarande ingen effektiv medicin. Man börjar ifrågasätta användningen av antivirala mediciner i samband med influensa och resultat från metaanalyser pekar på att vaccination mot influensa inte har resulterat i nämnvärd minskning av antalet insjuknade eller döda bland barn, vuxna, äldre eller personal inom vården. (Jefferson och mtsi., 2008; . Demicheli och mtsi., 2007; Thomas och mtsi., 2006; Rizzo och mtsi., 2006; Simonsen och mtsi., 2005).
Vaccinens effect verkar stå i relation till nivån av D-vitamin i kroppen. I en undersökning såg man att immuniteten som vaccinen gav, var beroende av D-vitamin nivån hos patienten. Detta verkar logisk eftersom D-vitamin stimulerar kroppens eget immunsystem (Chadha och mtsi., 2011).

Går det att besegra cancer med metabolisk terapi?

I denna långa artikel får man följa några amerikanska läkares fantastiska kamp mot cancer. Först tandläkaren Kelley, själv drabbad av en "obotlig cancer", som...

Läsplatta i skolan en stor hälsorisk

Moderata Ungdomsförbundets företrädare argumenterade 2 februari i SvD för storsatsning av läsplattor i skolan. Men det de ignorerar är att tekniken innebär allvarliga risker...