Läkaren Geir Flatabø besökte i somras Brasilien för att lära sig mer om Coimbra-protokollet som är en behandling som består av mycket höga doser av D-vitamin.

Vid många olika kroniska och autoimmuna sjukdomar har man funnit låga doser av D-vitamin hos patienterna, säger Geir Flatabø. Det beskrivs som D-vitaminbrist eller nedsatt funktionsduglighet, förklarar han. Sjukdomarna kan även förklaras som D-vitaminresistens med hänvsining till det sk Marshall-protokollet, som bygger på att D-vitaminet inte fungerar som det ska i kroppen.

D-vitamin visar sig ha viktiga och nödvändiga egenskaper när det gäller immunförsvaret. D-vitaminreceptorer kallas för VDR. Vid sjukdom som till exempel HIV och tuberkulos blir dessa receptorer blockerade och de hämmar då immunförsvaret, förklarar Flatabø.

Han menar att det icke är orimligt att tänka sig att om man tillför mer D-vitamin finns chansen att denna blockering kan övervinnas, samtidigt som läkemedel som dämpar immunförsvaret avlägsnas eftersom de blir onödiga, förklarar han vidare.

Läs mer på tv-helse.se