Tisdagen den 15/12 2020 levererade den av riksdagen i juli till satta coronakommissionen sin första rapport.

Det som saknas, kan vara det viktigaste

Presskonferensen hölls den 15 dec. Vi lyssnade först på vad de hade att säga och sedan blev det genomläsning av rapporten. En hel del hann bara skummas igenom av den digra luntan på 318 sidor. Är man journalist eller lekmannapolitiker kan man ju imponeras av all den information den innehåller. Men är man som vi, intresserade av att finna den mest effektiva, såväl ekonomiskt som biologiskt, vägen ur en ny farsot, så frapperas man av att man på dessa 300 sidor vare sig finner ordet C-vitamin eller D-vitamin -Trots att det framkommit vetenskapliga väl underbyggd data om det från forskare och specialister världen över.

Likadant har man inte med den minsta betraktelse över mänsklighetens viktigaste svar mot alla sjukdomar: Det egna immunsystemet. Varje transplantationskirurg vet hur viktig det är att ta hänsyn till människans immunsystem. I fallet med en transplantation gäller det att hämma ett system som är oerhört effektivt på att skilja på önskvärda artegna ämnen och molekyler, för att det välkomna dem.

Samma immunsystem är också lika effektivt på att identifiera främmande ämnen för att neutralisera dem. Det sistnämnda är speciellt giltigt för olika patogener, i det här fallet ett nytt Coronavirus SARS2. Men vårt immunsystem är också beroende av att vi med vår livshållning och kost upprätthåller optimala nivåer av exempelvis kolesterol, D-vitamin och C-vitamin, zink, magnesium och selen i våra celler. Här gör faktiskt kommissionen exakt samma fel som Folkhälsomyndigheten gjort. Man bortser helt från det mest adekvata system som håller oss relativt fria från infektionssjukdomar. Man ger inte några som helst råd om hur man kan stärka immunsystemet. Detta är precis samma hållning som WHO har och varifrån myndigheterna också hämtar sina order. Varför kan de istället inte se och lära från de länder som lyckats bäst? – är en av många frågor som reser sig.

Tidigare kommissioner har försvarat lögnen

Tidigare under 2020 hade två andra kommissioner hamnat under medias lupp. Den ena rörde sig om Palmes bortgång och den andra om Estonias undergång. I båda fallen blir intrycket att regering, ledande media och därmed också kommissionerna gjort allt för att dölja sanningen för medborgarna. Därför var förhoppningarna på Coronakommissionen kanske inte så högt ställda. Men en av oss hade faktiskt uppmärksammat detta genom en personlig, men ändå mycket omfattande vitbok från den 16 juli, som tillställts de 8 ledamöterna. (REF 1). Där uttrycktes som inledning just jämförelsen, med Palme och Estonia visavi undersökningen av coronans framfart.

Presskonferensen den 15/12

I den media genomgång som gjordes så skedde denna via uppkoppling. Den som skötte det mesta av redovisningen var kommissionens ordförande Mats Melin. Till redovisningens stora förtjänster var att man denna gång faktiskt kunde peka ut de huvudansvariga för att Sverige uppvisade ett av de högsta dödstalen i Europa De främst skyldiga var givetvis regeringen med Socialministern Lena Hallengren som främsta namn. Men kommissionen hade också med rätta fördelat ansvaret på tidigare regeringar där man utan att nämna namn indirekt utpekade Göran Hägglund som var Socialminister under Reinfeldt (2006 – 2014).

Lena Hallengren kvittrade

Däremot var det vid presskonferensen en mycket glad och nästintill kvittrande Lena Hallengren som inledde med regeringens nya storsatsning till en förstärkt äldreomsorg. Och när hon senare fick frågan om hon skulle avgå från en engelsk journalist, så blev svaret nej. Och då med ett leende på läpparna. Det verkade ganska genomskinligt att man lagt stor vikt vid framträdandet vid presskonferensen där ordföranden för kommissionen Mats Melin och Lena Hallengren hade samspelat om tågordningen.

Mats Melin och hans ledamöter ska dock ha en stor eloge för att man framförde en oerhört kraftfull och saklig kritik i de flerfaldiga gropar svensk offentlig vård trampat i och där det undermåliga hanterandet har en lång historia alltsedan en bra offentlig äldreomsorg omorganiserades i och med Ädelreformen.

Den muntliga presentationen gedigen

Det fanns inte mycket vi kunde anmärka på i det som sades. Möjligen att Mats Melin upprepat använde ordet pandemi. Det blir ju helt fel eftersom WHO för flera månader sedan tonat ner faran genom att ta bort pandemistämpeln och istället benämner den för en världsomfattande epidemi.

Däremot hade ordet pandemi bättre motsvarat realiteterna då den hysteri som piskats upp av flera aktörer inte har sin motsvarighet i verkligheten. Fram tills nu har inte Coronasmittan varit på något avgörande sätt varit mer allvarlig än normala säsongsinfluensor.
I de förslag till förbättringar som Melin tog upp var många konstruktiva. Det måste på äldreboendena finnas en högre p