Vad kan du göra för att förhindra spridningen av coronaviruset i Sverige? Vad bör våra myndigheter göra? Vår ”window of opportunity” håller på att ta slut. Det är dags att agera! Det hjälper inte att våra myndigheter är ”förberedda”. Det är inte omöjligt att det blir en pandemi av detta i världen.

För att stoppa spridningen så krävs att hela folket agerar förebyggande, inte bara att våra sjukhus är ”förberedda”.