I en video visas hur pandemins tre grundpelare inte stämmer. Den höga smittspridningen medelst PCR-test: Enligt Folkhälsomyndigheten själva kan testet inte skilja på virus som är smittsamt och på virus som redan är oskadliggjort av immunförsvaret. Därför kan man inte med dessa test avgöra om någon är smittsam eller inte. Ett stort antal positiva svar är alltså inte detsamma som hög smittspridning.

Covid-19 som dödsorsak: Återigen är det folkhälsomyndigheten själva som erkänner att statistiken över antal döda med ett positivt Covid-19-test listas i antal döda med covid-19, oavsett egentlig dödsorsak. Östergötlands region konstaterar att endast 15% av de avlidna har dött som direkt orsak av viruset.

Asymptomatisk smittspridning: WHO kan inte påvisa att personer utan symptom sprider smitta varför restriktioner för friska människor inte är nödvändiga. Inte någon gång i historien har det belagts att (luftburen) smitta sprids av asymptomatiska individer. En pandemi drivs enbart av personer med symptom.

odysee.com, Samtliga av pandemins tre grundpelare bevisas felaktiga

Veidos nyhetbrev