Föreningen Sveriges kommunikationsbyråer lanserar nu en påverkanskampanj i syfte att få fler svenskar att lämna sina tvivel kring de kontroversiella coronavaccinen – ett initiativ som sponsras av tunga kapitalister och även får beröm av statsmakten. Med slagordet ”Kavla Upp” har man rekryterat ett stort antal kändisar som kavlar upp sina ärmar för att låta sig injiceras.

Helena Westin, som är ordförande för kommunikationsbyråerna som lanserat kampanjen, konstaterar att det finns en betydande oro för biverkningar och vaccinskador bland svenskarna, men att man genom kampanjen vill försöka skingra deras tvivel.

Det är ju lite läskigt det här med vaccinet så med våra fantastiska förebilder vi vill försöka visa att ”ja, det är läskigt det här, men vi måste göra det – för varandra”, förklarar Westin som även beskriver kampanjen som ”kanske det största vi får vara med att hjälpa till med”.

På kampanjsidan kavlaupp.se kallar man sitt initiativ ”En kampanj för solidaritet inför och under vaccinationen” och fortsätter med att skriva att vi ”tillsammans” kan få tillbaka vår värld och återgå till det normala – men bara om alla ”kavlar upp” – alltså med andra ord kavlar upp skjortärmen för att låta oss injiceras med vaccin.

Vi kavlar inte bara upp för att vi själva ska hålla oss friska. Vi gör det också för varandra”, hävdar man.

Läs mer på nyadagbladet.se, Nya propagandakampanjen: Kändisar ska övertala svenskarna att vaccinera sig