På 1950-talet visade den brittiske historikern Northcote Parkinson med hjälp av karikatyrer hur den ursprungligt nödvändiga administrativa påbyggnaden som en gång skapats för att organisera våra moderna samhällen på ett närmast organiskt sätt ständigt växer. Det blir hela tiden  fler och fler h