Läkare i delstaten New York har börjat behandla kritisk sjuka coronaviruspatienter med höga doser intravenös C-vitamin.

Dr Andrew Weber, specialist i kritisk vård vid Northwell Health, har börjat ge sina intensivvårdspatienter 1500 mg intravenöst C-vitamin, tre till fyra gånger per dag. Enligt läkaren baseras behandlingen på kliniska studier som genomfördes i Kina i år. En av dessa inleddes den 14 februari på Zhongnan Hospital i Wuhan och förväntas vara klart i slutet av september.

“Patienterna som fick C-vitamin blev betydligt bättre än de som inte fick C-vitamin… Det hjälper enormt mycket, men det lyfts inte fram eftersom det inte är ett tilltalande läkemedel.” – Dr Andrew Weber

Läs mer på tv-helse.se