Efter elfte september 2001 sades det för dagar, veckor och månader att attacken förändrade allting. Nu har en ny händelse ägt rum som försatt världen i kaos. Medan eran efter elfte september förde fram konceptet homeland security i USA så har COVID-19 inneburit en era där ett nytt abstrakt koncept förts fram: biosecurity. Detta är historien om den totalitära världen i form av covid-911.

corbettreport.com