Samma fenomen Dan Rather talar om finns i Sverige. Nyheter är inte längre en fri demokratisk maktfaktor utan en del i affärssammanhang. Stora företagsintressen styr vad som får sägas och vad som ska anses vara norm.

SVT är på papperet inte ägt av företagsintressen. De hävdar ”Vårt uppdrag vilar på en demokratisk idé”. Trots det följer de taktpinnen från svenska myndigheter eller det som tycks vara den dolda makten i samklang med samma odemokratiska krafter i USA. Det man inte granskar i USA granskar man inte heller i Sverige.

palbergstrom.com