Just nu pågår det ett stort och viktigt val på andra sidan Atlanten – ett val som inte bara påverkar just USA, som det för tillfället handlar om, utan även resten av världen. Vem som blir Förenta Staternas näste ledare är nämligen någonting som berör de flesta länderna här på jorden vare sig vi tycker om det eller ej. Blir det ett nytt ansikte som tar över stafettpinnen eller kommer sittande få fortsätta ytterligare en period? Många har starka åsikter gällande båda kandidaterna och står fast vid att antingen den ene eller den andre har stort inflytande på hur de kommande åren ska se ut – både för USA och många andra länder.

Men är det verkligen så? Hur mycket makt och inflytande har egentligen dessa ledare som vi till synes väljer själva i form utav demokratiska val?

När vi ser till vad som styr vår värld så vet vi alla att det är ekonomin som väger tyngst och som alltid kommer i första rum. Vart vi än vänder blicken så ser vi problem eller lösningar till hur det ekonomiska hjulet måste fortsätta rulla för att samhälle ska kunna fungera. Tillväxt och inflation står högst upp på alla länders agendor och pengafrågan är den viktigaste punkten.

När demokratiska länder så som USA och Sv