Just nu pågår det ett stort och viktigt val på andra sidan Atlanten – ett val som inte bara påverkar just USA, som det för tillfället handlar om, utan även resten av världen. Vem som blir Förenta Staternas näste ledare är nämligen någonting som berör de flesta länderna här på jorden vare sig vi tycker om det eller ej. Blir det ett nytt ansikte som tar över stafettpinnen eller kommer sittande få fortsätta ytterligare en period? Många har starka åsikter gällande båda kandidaterna och står fast vid att antingen den ene eller den andre har stort inflytande på hur de kommande åren ska se ut – både för USA och många andra länder.

Men är det verkligen så? Hur mycket makt och inflytande har egentligen dessa ledare som vi till synes väljer själva i form utav demokratiska val?

När vi ser till vad som styr vår värld så vet vi alla att det är ekonomin som väger tyngst och som alltid kommer i första rum. Vart vi än vänder blicken så ser vi problem eller lösningar till hur det ekonomiska hjulet måste fortsätta rulla för att samhälle ska kunna fungera. Tillväxt och inflation står högst upp på alla länders agendor och pengafrågan är den viktigaste punkten.

När demokratiska länder så som USA och Sverige ska utse en ny ledare så får befolkningen gå och rösta. Vilket privilegium! Precis som det för tillfället är i USA, får man oftast två olika läger att välja mellan. I Sverige har det dock de senaste åren funnits hela tre läger man fått som valmöjligheter. Lyxigt värre! Det är så här det ser ut runt om i världen i länder som för en demokratisk politik. Folket får välja. Men vi får bara välja mellan 2-3 olika alternativ. Vem är det då egentligen som väljer? Och vem har skapat och lagt fram dessa alternativ för oss?

I söndags hörde jag en mamma säga till sin dotter att hon fick lov att välja vilken maträtt hon ville att de skulle äta till middag i veckan. Hon fick välja helt själv och det hon tyckte bäst om. Efter en stunds betänketid valde dottern en maträtt helt fritt från sitt eget huvud utan att hennes mamma hade gett henne några alternativ. Detta resulterar ju i att dottern i veckan får en dag då hon helt själv har valt middagen som serveras. Om hennes mamman däremot hade sagt att hon skulle få välja vad de ska äta till middag – potatis och köttbullar eller spagetti med köttfärssås, är det då dottern som bestämmer maträtt eller är det mamman?

Är det demokrati att vi i Sverige får 2-3 partier att välja mellan som ska styra landet och leda oss i rätt riktning – bestämma hur saker och ting ska se ut och därmed även bestämma över oss? Är USA ett demokratiskt land som ger befolkningen två äldre herrar att välja på när nästintill endast hälften av landet röstar?

Tillbaka till ekonomin, till det som egentligen styr världen. Varje dag är hålls det möten i olika företag – stora som små. Viktiga som oviktiga diskussioner och dialoger tas upp. Man diskuterar olika problem och lösningar och ofta handhar det om vinst och expansion. De anställda får säga sitt, chefen lyssnar och tar till sig de anställdas åsikter. Alla känner sig delaktiga. Men hur ofta är det egentligen VDn eller ägaren för företaget sitter med och lyssnar på de anställdas åsikter? Kanske ibland, men om man ser till majoriteten möten som görs i större bolag så är själva VDn nästintill aldrig med. Då är det teamleader, platschef eller personalansvarig som för informationen vidare uppåt i ledet. Trots detta, är det den högst uppe på toppen som i slutändan ändå bestämmer och tar alla beslut. En uppbyggnad som liknar pyramidspel, hierarki eller t o m diktatur.

Vi tror att vi är med och påverkar våra riksdagsval och att de i sin tur påverkar oss – att de ledare vi väljer gör så att våra liv kommer förändras positivt eller negativt. Vi tror också att presidentvalet i USA kommer att påverka världen på ett eller annat sätt – att det blir katastrof om den ene eller den andre vinner. Tyvärr. Så är inte fallet. Allt är redan bestämt av de som ger oss två eller tre olika alternativ. Det är därför vi får gå och rösta i de här valen, för det blir ingen påverkan överhuvudtaget eftersom det inte är vi, folket, som har makten.

100 miljoner amerikaner har redan förtidsröstat när jag skriver den här texten. Det betyder att 100 miljoner individer går på det här spelet, den här kulissen som ställts upp framför oss av de som egentligen styr världen. De har gett amerikanerna två val, två äldre herrar, två personer som 100 miljoner människor nu har gått och röstat på. Vem utav dessa två vill de ska styra landet och indirekt även styra över deras liv.

Om man inte vill rösta på någon utav dessa då? Nej men det måste man ju, om man lever i en demokrati så måste man använda sig utav detta privilegium och gå och rösta! Det är din skyldighet som medborgare att rösta. Tänk om det sämre partiet vinner valet och du kunde förhindrat detta genom att rösta på det andra – hemska tanke! Du måste rösta, även om du inte vill eller tycker om de alternativen som presenteras.

Är detta egentligen demokrati? Är detta egentligen frihet?

Vad som formar världen är storbolagen och hur deras framfart ser ut. Hur pengar flödar fram och tillbaka, genom och mellan olika länder och olika företag. Styrelser fyllda med kostymklädda män uppväxta och inlärda i världseliten sitter och bestämmer över praktiskt taget alla länder på ett eller annat sätt samt befolkningen.

I en sluten värld, långt bort ifrån våra val och våra demonstrationer, våra vardagliga liv och bestyr från sju till fyra, görs val varje dag som påverkar världen och även oss. Vad vi tycker spelar ingen roll – vad vi vill räknas inte. Val som vi aldrig får se eller ens höras talas om slås igenom varje minut medan vi knallar på i våra liv. Dessa val görs av personer vi inte fått rösta in i någon riksdag eller något kommunalråd. Personer vi inte ens vet existerar i företag och bolag vi knappt vet namnen på.

Så jag frågar igen – är detta verkligen demokrati och frihet eller lever vi till synes helt ovetandes en enda stor diktatur?

Martin Nilsson, Demokrati – en påtvingad skyldighet?

www.skrpt.se
Youtube
Instagram
SKARPT Podcast