Så kallade läckande vacciner kan vara drivande för utvecklingen av mer virulenta patogener visade en vetenskaplig studie som publicerades för fem år sedan. Konventionell visdom är att det naturliga urvalet kommer att ta bort mycket dödliga patogener genom att värddöden kraftigt minskar överföringen. Vacciner som håller värdar vid liv men ändå tillåter fortsatt smittspridning, kan däremot tillåta mycket virulenta stammar av patogener att mutera och cirkulera i en population.

Forskarna visade experimentellt att vaccinimmunisering av kycklingar mot Mareks sjukdomsvirus gynnade uppkomsten av mer virulenta stammar. Immunitet som framkallas genom vaccination förbättrar värdens överlevnad, men om den inte förhindrar infektion, replikation eller smittspridning, förlängs de infektiösa perioderna. Forskarnas data visar att vacciner som inte förhindrar smittspridning kan skapa tillstånd som främjar uppkomsten av patogenstammar som kan orsaka allvarligare sjukdom genom mutationer. Dessa kan då infektera ovaccinerade värdar och även återinfektera de redan vaccinerade.

Det finns en förväntan att vissa typer av vacciner kan leda till utvecklingen av mer virulenta patogener. Vacciner som låter värdarna överleva men inte förhindrar spridningen av patogenen man vaccinerat mot kallas ofta ett läckande vaccin. När vacciner förhindrar överföring, vilket är fallet för nästan alla vacciner som tidigare använts på människor, blockeras denna typ av utveckling mot ökad virulens. Men när vacciner läcker, vilket möjliggör åtminstone v