Den installerade svenska vindkraftskapaciteten har ökat snabbt under de senaste åren och enligt Svensk Vindindustri så kommer den fortsätta att öka i hög takt fram till 2023. Vid årsskiftet 2014/2015 var den installerade kapaciteten 5 425 MW, vid det senaste årsskiftet var den nästan 9000 MW och vid slutet av detta år kommer den att vara uppe i nästan 11000 MW, alltså en fördubbling på 6 år.

Om alla planer fullföljs kommer vi ha nästan 17 000 MW installerad vindkraftskapacitet i Sverige. Ibland undrar jag om någon har tänkt över vad som händer med så mycket installerad vindkraftskapacitet.

Redan dagens installerade kapacitet ger en mycket stor prispåverkan, dvs. Vindkraften gör att priset åker jojo. Man brukar säga att volatiliteten ökar. När det blåser och vindkraften producerar mycket el så faller priserna och när det istället blåser lite så stiger priserna kraftigt. Med mer vindkraft i systemet så pressas priserna ännu mer när det blåser. När det inte blåser produceras nästan ingenting och då är priserna höga, oavsett hur mycket vi bygger ut.

När priset har varit så lågt att vi har haft minuspriser så har närmare 80 procent av den installerade vindkraftseffekten kört (även om det inte alls är kul att producera när man inte får betalt) och när vi hade toppriset i vintras så gav vindkraften bara 10 procent av sin installerade effekt. Snittpriserna säger därför inte så mycket om vindkraftens lönsamhet eftersom priset är lågt stor del av tiden som vindkraften producerar el.

Elpriset i södra Sverige (inklusive Stockholm och Göteborg) gick från superlågt till superhögt på nästan ingen tid alls. Ringhals 1 återstartas för att garantera en jämn elförsörjning och oljekraftverket i Karlshamn körs igång på obestämd tid. Det betyder att efterfrågan är större än utbudet. Vi har inte el när den behövs och där den behövs. Det är till och med så illa att företag inte kan expandera eller etablera sig till följd av att vi inte har tillräckligt med effekt i systemet. Mycket El produceras i norr som på grund av begränsningar i elnäten inte kan transporteras dit den behövs, dvs. i söder.

Ibland hör man argument som att Tyskland som tidigare var helt dominerade av fossil elproduktion hittills i år minsann har fått mer än hälften av elproduktionen från förnybar energi och Danmark just nu 2/3. Det här är en sanning med stor modifikation. Vindkraftsförespråkare räknar gärna på årsförbrukning och ser inte vad som faktiskt sker timme för timme. Att Danmark ”producerar” mycket vindkraft är helt sant men det är skillnad på hur det ser ut när det blåser eller är vindstilla. Det är bara att surfa in på SVK i kontrollrummet så ser man hur det ser ut för olika dagar. Gå ner på sidan under ”Produktion” och välj ”Danmark”.

En dag som det blåser rätt bra så exporterar Danmark el. Den exporten räknar vindkraftsförespråkarna gärna in i den framgångsrika Danska modellen trots att det är en subventionerad överproduktion som dom inte kan använda och inte får betalt för. Går man in på Nordpool spot så kan man se hur priserna är listade som negativa när det blåser på ordentligt När istället det motsatta råder, dvs. en dag som det inte blåser, till exempel 24:e juni så kan man se hur produktionen såg ut den dagen. Det blåser nästan ingenting och Danmark försörjs till 97% av koleldade kraftverk. En stor del är dessutom värmekraftverk och så där jättemycket värme behövs nog inte i Danmark i slutet på juni.

swebbtv.se, Elsa Widding: Energipolitiken – Del 2

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här