Svensk dokumentärfilm om Den nya världsordningen. Vad är det som händer bakom draperiet inom världspolitiken?

Här följer en kortfattad överblick över den nya världsordningen. Denna redogörelse är grunden av vad alla som studerar inom detta område har kommit fram till. Eventuella variationer är mycket begränsade och består huvudsakligen i spekulationer om de bakomliggande motiven.

Det har i alla tider funnits organiserad brottslighet, kallad maffia. Dessa grupper följer ett strikt hierarkiskt system och försöker utöka sin makt genom att infiltrera olika myndigheter som polis och domstolar, ofta genom hot och mutor. En förfinad form av organiserad brottslighet finns även på global nivå med nätverk över hela världen. Detta nätverk som har anor långt tillbaka i tiden är uppbyggt av toppen av samhällsskiktet för att bevara och utöka sina maktpositioner.

Historiskt sett så kan man följa dess banor långt tillbaka till tempelriddare och även längre tillbaka till mytologiska element som faraoner och andra halvgudar.

Idag så gömmer sig detta nätverk bakom flera olika skepnader i hemliga sällskap och stora organisationer. Det är mycket hemlighetsfullt och genom sin strikta hierarkiska uppbyggnad så vet de flesta inte om vilka andra som är med i nätverket förutom de som är under i hierarkin. De olika grenarna har offtast inte vetskap om att dom är en del av någonting större utan tror sig agera självständigt i sitt eget intresse, många med goda intentioner. Det är ofta stridigheter mellan olika av dessa grenar som kan yttra sig i krig eller politisk kamp. Detta är en medveten strategi för att kunna kontrollera båda sidorna av folket och därmed undvika opposition mot det högre målet.

För att genomföra detta så togs kontrollen över valutan genom olika centralbanker med vilket man kunde manipulera flödet av pengar och tillskaffa sig kapital. Nästa steg var att kontrollera media genom att skapa monopol för att kunna styra opinion och begränsa möjligheterna till att bli exponerade. Även kontroll av utbildningsmaterial och synerligen historian är viktiga mål. Sedan så har man försökt att få kontroll på de flesta institutioner som gör påvekan på individer som utbildning, polis, militär, intresseorganisationer, politiska partier, industrier mm. Sättet att kontrollera en organisation är inte så svårt. Gör att dom blir beroende av bidrag och ta plats i ledningen. Sen kan du långsamt se till att organisationen stödjer eller inte motsätter sig dina mål.

Målet för toppen av denna organisation är troligen att utöka dess kontroll över människor och ultimat skapa en ny global världsordning. I denna nya ordning så ska eliten som anser sig själv högre utvecklad än andra ta över styret och som gudar regera över jorden och återskapa ett paradis för sina egna. Drivkraften ser ut att vara en blandning av maktiver och religiös fanatism, ofta uppfattad utifrån som satanism.

Idag kan vi se flera händelser som är styrda av denna grupp. Det mest aktuella är kriget mot terrorismen. Här har vi USA som kämpar mot Alqaida. Båda är olika grenar av samma nätverk och fungerar bara som ett spel för gallerierna. På ena sidan lurar man det amerikanska folket att gå med på annars otänkbara inskränkningar i dess friheter och på andra sidan så tar man naturtillgångar och strategiska positioner i mellanöstern. Som vanligt så är alla vanliga människor förlorare och multinationella företag vinnare. De verkliga terroristerna är fabricerade för detta syfte.

Det är omöjligt att bevisa allt detta då det inte är så många ens inom detta nätverk som har en helhetsbild. Dock så finns det ett överflöd av bevis för de olika delarna av dess operationer. Dessa visas dock inte upp i medierna och de som undersöker dom närmare blir snabbt klassade som galna eller blir ignorerade.

Om man själv besvärar sig med att objektivt studera bevisen så står det efter en tid klart att det med största sannolikhet är så som här beskrivet. För de flesta så är det dock för mycket att begära att man ska ha möjlighet att undersöka allt detta stora material. Då rekommenderar jag att analysera just en del av detta vilket är attentatet den 11 september. Bevisen att detta attentat är anlagt är uppenbara och kräver inte mer än några timmars objektiva studier. Dock så krävs det att man är villig att acceptera att det inte är som vi har lärt oss. Försöker man att behålla en redan fast uppfattning så är det alltid möjligt, oavsett mängden bevis som motsäger denna.

Det finns de som använder sig av dessa idéer för att stärka sina egna agendor genom att beskylla olika grupper för delaktighet i denna organiserade brottslighet. De flesta har dock inte dessa uppfattningar och försöker bara sprida informationen för att kunna öka allmänbildningen och minimera inflytandet av makteliten. Målet med denna rörelse är alltså inte att med aktion ta tillbaka makten från någon, utan att informera alla om världsläget så att var och en kan välja att inte stödja det.

Det du kan göra är att löpande informera dig själv. Sedan kan du avstå fån att bidra till detta genom att välja vad du köper, äter, samt vad du arbetar med. Viktigt är även att du delar med dig av din kunskap till dina vänner och bekanta.