Om någon sa till dig att 26 personer äger en femtedel av jordens landyta och att 1 person äger en sjättedel av världen skulle du förmodligen titta skeptiskt på vederbörande och sen skaka på huvudet. Om de dessutom påstod att under större delen av de senaste 8 000 åren har mindre än 1 procent av världens befolkning ägt all mark på jorden och att än idag äger 85 procent av mänskligheten fortfarande ingen skulle du nog undra om personen skojade. När du har läst den här artikeln kommer du att veta bättre. Istället kommer den personen troligen att göra dig upprörd eftersom allt det ovan beskrivna dessvärre är empiriska fakta som då har bevisats.

I tidigare artiklar har jag redogjort för tesen att den världsbild vi matats med till stor del är manipulerad och lögnaktig samt att en hänsynslös elit under lång tid utnyttjat och sugit ut resten av oss och lyckats med tricket att skapa illusionen att vi är fria när vi i själva verket fungerat/fungerar som energiresurser och ”boskap” eliten anser sig äga. Via våld och manipulation har en relativt liten klick makthannar, (samt en och annan kvinna), genom historien tillskansat sig makten över jordens landarealer och i egenskap av ”Guds utvalda” legaliserat anspråken på mark, djur och människor.

Man har sen lyckats inbilla folk att de inte har någon som helst naturlig rätt till mark, dryck och föda, utan att detta är något de måste hyra eller köpa från dem vars förfäder tidigare har gjort anspråk på, det vill säga stulit, naturresurserna. Basen till det som presenteras här bygger på den första fullständiga kartläggningen av jordens mark och territorier och dess ägare samt redogörelser från FN-rapporter och insiders om vilka som äger och styr världen.

Kevin Cahill är medlem av The Royal Historical Society, The Royal Geographical Society och former Assistent of British House of Lords i England. I boken ”Who Owns The World”, den första fullständiga kartläggningen av jordens mark och territorier, bevisar han att världen kontrolleras och bokstavligt talat ägs av en liten elit. ”Jag begriper inte varför ingen har gjort en sån här undersökning tidigare”, säger Cahill, vars omfattande studie visar att 60 procent av all odlingsbar mark i Europa ägs av bara 0,3 procent av dess befolkning, 1/5 del av jordens landyta ägs av 26 personer, 1/6 del ägs av en enda person, endast 15 procent av jordens befolkning tillhör de som lagligen äger mark och 41 procent av världens landyta ägs av en procent av jordens befolkning. Detta är fullkomligt svindlande siffror som visar på den groteska ojämlikhet som tyvärr fortfarande råder på jorden.

[quote_box_center]”De som äger mest och är rikast i Europa erhåller dessutom högst EU-bidrag”[/quote_box_center], förklarar Cahill som i inledningen till en av de mest briljanta och chockerande föreläsningar som hörts inför en grupp akademiker på Region of the Royal Society of Arts sa:

[quote_box_center]”Jag trodde att jag förstod världen ganska bra. Jag är högt utbildad och jag brukade åka jorden runt tre gånger om året. När jag började med den här boken upptäckte jag att min okunnighet var gränslös.”[/quote_box_center]

Låt oss nu titta på en del av de fakta som Cahill presenterar i sin bok och under föreläsningen:

Jordens landyta utgör cirka trettio procent av hela planeten och omfattar runt trettiosextusen åttahundra miljoner hektar mark. För att få en uppfattning om vad en hektar är, för de som inte vet, så utgör en genomsnittlig fotbollsplan oftast mellan 0,7 och 1 hektar. Idag bor det cirka 6,9 miljarder människor i världen. Det innebär att det finns hela 5,3 hektar för varje människa på jorden konstaterar Cahill: ”Påståendet att vi lever på en trångbodd och överbefolkad planet är det värsta nonsens som har yttrats”.

Problemet är markägarkoncentrationen och att vi har skapat ett system som bygger på ständig tillväxt på ett begränsat ekologiskt system. Det finns både utrymme och föda för alla men det nuvarande systemet bygger på kortsiktig vinstmaximering av en elit som ockuperat jorden och skapat lidande och miljöförstöring.

Den största landägaren på planeten är drottning Elizabeth av Storbritannien, som äger all mark i 32 länder. Det innebär att hon kan göra anspråk på ofattbara 27 miljoner km² mark! På andra plats hittar vi Saudiarabiens kung Abdullah och på tredje så finner vi påven Benedictus XVI då Vatikanen gör anspråk på landägande i hela 132 länder. Precis som i drottning Elisabeths fall är det juridiskt sett påven själv som äger marken, och vi talar bokstavligt här, inte symboliskt, som man skulle kunna tro.

Det enda land där markägande klart definierats tillhöra den som köpt den är USA, på nästan alla andra ställen i världen, med några få undantag, är markägande för gemene man oftast inte strikt juridiskt legalt i lagens mening. Kevin Cahill förklarar:

[quote_box_center]”De flesta känner inte till det här och det beror på att makthavarna inte VILL att de ska veta det. I princip har vi haft ett feodalt styre på jorden de senaste 10 000 åren och inte mycket har förändrats sedan medeltiden.&#