Redan 2017 hade fler förlamats av muterade strängar av poliovaccin än av den ursprungliga sjukdomen. Tester visar att ett flertal personer som insjuknat blivit smittade av resterna av ett oralt poliovaccin som spritt sig i naturen.

2017 inrapporterades bara sex fall av ”naturlig” polio i världen. Under samma period har samtidigt minst 21 fall av vaccinorsakad polio rapporterats. Detta som en följd av att det orala poliovaccinet, som innehåller en försvagad variant av poliovirus typ 2, har muterats och återfått förmågan att förlama barn.

– Det är faktiskt ett intressant pussel. Verktyget du använder för att utrota polio orsakar också problemet, menar Raul Andino som är professor i mikrobiologi vid University of California i San Francisco.

Läs mer på nyadagbladet.se